บอร์ดกพฐ.ส่งตัวแทนร่วมสังเกตุการณ์หารือรับนร. ยืนยันรร.ดังควรสอบ100%


   

14มิ.ย.62-บอร์ด กพฐ. ส่งตัวแทนร่วมสังเกตุการณ์ การหารือของคณะทำงานวิเคราะห์แผนการรับนักเรียนร่วมของ สพฐ.  โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจให้จังหวัดรับนักเรียนเอง ยืนยันยังต้องการให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสอบ 100% แต่จะต้องทำให้เด็กในพื้นที่บริการมีที่เรียนด้วย คาด ก.ค.นี้ ได้ข้อสรุปเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 63


นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม กพฐ.ว่า ที่ประชุมได้มีการเสนอตัวแทนจาก กพฐ. เข้าไปเป็นคณะทำงานวิเคราะห์แผนการรับนักเรียนร่วมกับ สพฐ. เพื่อดูว่าส่วนกลางจะกระจายอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และเขตพื้นที่กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนได้อย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันได้มีการนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโนยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 ว่า ยังอยากให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสอบร้อยละ 100 อยู่เหมือนเดิมแต่จะต้องทำให้เด็กในพื้นที่บริการมีที่เรียนด้วย เพราะเราจะต้องสร้างเด็กเก่งเพื่อไปพัฒนาประเทศ รวมถึงจะเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขังสูงด้วยเช่นกัน เพราะ กพฐ.มองว่าโรงเรียนดังมีความพร้อมทุกด้านแต่ไม่ยอมรับเด็กพิเศษมาเรียนร่วม ดังนั้นเราจึงคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้มีสัดส่วนของเด็กพิเศษได้เข้าเรียนโรงเรียนดัง อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าคณะทำงานรับนักเรียนของสพฐ.จะมีการประชุม หลังจากนั้นคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมได้ข้อสรุปเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2563 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนภาษาจีนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่ทบทวนหลักสูตร เนื้อหาวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและนำเสนอรูปแบบการจัดหลักสูตรภาษาจีนในแต่ละระดับทั้งเนื้อหา และมาตรฐานการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ พัฒนาขีดความสามารถครูสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพมากขึ้น”ประธาน กพฐ.กล่าว
 


"พลเอกประยุทธ์" นี่.....ชะตาเข้าเกณฑ์ "พระรามเดินดง" จริงๆ!กว่าจะลุยป่าได้นั่ง "เก้าอี้นายกฯ" เรียกว่าบักโกรกเลือดโชกแสนสาหัส     ครั้นขึ้นนั่ง.......

"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?