สพฐ.เตรียมแยก 'สำนักวิชาการ' รองรับการจัดตั้ง 'สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้'  


เพิ่มเพื่อน    


19 ต.ค.64- นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา ซึ่งได้กำหนดให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่นนั้น เรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องของอนาคต แต่หากร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และได้กำหนดโครงสร้างของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ไว้ใน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวด้วยก็จะมีงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง ดังนั้นระหว่างนี้ สพฐ.จึงอยู่ระหว่างการเตรียมตัวรอดูว่ารูปแบบของสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วางแผนและเตรียมการโอนย้ายบุคลากร  
            
“ระหว่างนี้ สพฐ.เตรียมความพร้อมแบ่งแยกงานของสำนักวิชาการว่าจะมีงานด้านใดบ้างที่จะต้องไปอยู่กับโครงสร้างใหม่ รวมถึงบุคลากรคนใดที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ และมีความถนัดที่อยากจะออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนประสงค์จะถ่ายโอนไปสังกัดสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯเราก็พร้อมปรับอัตรากำลังไปให้  ทั้งนี้เราไม่มีความกังวลอนาคตโครงสร้างของสพฐ.จะเล็กลง เพราะเชื่อว่าเนื้องานของสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯยังต้องทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับสพฐ.อยู่ อีกทั้งการมีองค์กรกลางอย่างสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ถือเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพราะจะเป็นหน่วยงานที่กำหนดทุกหลักสูตรไม่ใช่แค่การศึกษาขั้นพื้นฐาน” เลขาฯ กพฐ.กล่าว   


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"