สภาส่อเค้าเดือดแต่ไก่โห่ ยกร่างข้อบังคับยื้อ20วัน


   

        สภาส่อเค้าระอุ! แค่ยกร่างข้อบังคับก็เริ่มเห็นต่างแล้ว ต้องขยายเวลาไปอีก 20 วัน อ้างเพื่อความสมบูรณ์ หลังตกลงไม่ได้เรื่องรัฐมนตรีห้ามเบี้ยวกระทู้ ตัวแทนองค์กรอิสระที่ต้องมีอำนาจจริงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่
        เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ….. ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธาน เพื่อพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมสภา โดยเมื่อถึงหมวด 3 เรื่องวิธีการประชุม ที่ใช้ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 มาประกอบการพิจารณายกร่าง ซึ่ง กมธ.บางส่วนมีการตั้งข้อสงวนกรณีการทำหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานและรองประธานไม่อยู่ทำหน้าที่ ซึ่งจากเดิมให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับเลือกประธานเฉพาะคราว และต้องผ่านการแสดงวิสัยทัศน์นั้น เสนอให้เปลี่ยนเป็นใช้วิธียกมือนับคะแนน ด้วยเหตุผลเพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ง่าย ไม่เสียเวลา 
        ขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสงวนกรณีที่กำหนดให้การประชุมพิจารณาได้เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในวาระการประชุมเท่านั้น ให้แก้ไขว่าควรสามารถเสนอเรื่องเร่งด่วน และเลื่อนระเบียบวาระที่มีอยู่ได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังถกเถียงในประเด็นที่รัฐมนตรีอาจไม่ตอบข้อซักถามในสภาก็ได้ หากไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินนั้น ซึ่ง กมธ.บางส่วนเห็นว่ากรณีไม่ควรเปิดเผยเหล่านี้ ที่ประชุมกำหนดให้เป็นการประชุมโดยลับอยู่แล้ว จึงไม่ควรเขียนไว้อย่างกว้าง เพื่อให้รัฐมนตรีนำมาใช้อ้างไม่ตอบข้อซักถามได้ เพราะเมื่อรัฐมนตรีมานั่งในสภาแล้วก็ต้องเคารพสภา ซึ่งมีหน้าที่ตอบข้อซักถามของ ส.ส. โดย กมธ.อีกส่วนเห็นว่าไม่ควรบีบบังคับให้รัฐมนตรีต้องตอบ เนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ และอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ หากตอบข้อซักถามไปเองโดยที่ไม่ได้รับความเห็นจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นๆ ก่อน
         กมธ.บางส่วนยังได้เสนอว่า ในเรื่องการเชิญผู้แทนองค์กรอิสระและองค์กรตามที่กฎหมายกำหนดให้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ที่ข้อบังคับเดิมระบุไว้เพียงว่า ผู้แทนซึ่งที่ผ่านมาเป็นการมาพูดในนามเจ้าหน้าที่ ไม่ได้พูดในนามองค์กร ทำให้ไม่มีน้ำหนัก และไม่ผูกพันกับองค์กร
          “เราเห็นว่าไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้ หากส่งตัวแทนก็ให้ระบุมาเลยว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจมา ที่พูดคือพูดในฐานะองค์กรนั้น ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูด ทุกอย่างคือทำการในฐานะองค์กรนั้นให้ชัดเจน มีหนังสือมอบอำนาจมาเลย ให้เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจเต็ม เพื่อที่ตัวแทนที่มาจะได้ชี้แจงได้ รับผิดชอบได้ และรับเรื่องข้อเสนอแนะไปได้ ไม่ใช่รับแล้วบอกจะไปเสนออีกที” นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุ
          ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งเรื่องการมาตอบข้อซักถามขอรัฐมนตรี และการเชิญผู้แทนองค์กรต่างๆ ทำให้นายวิเชียรได้สั่งแขวนประเด็นดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณา โดยให้คงตามร่างเดิมไว้ก่อน
        น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.พรรค พปชร.  ในฐานะโฆษก กมธ. แถลงภายหลังประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาของ กมธ.วิสามัญเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ที่ประชุมจึงมีมติขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 20 วัน ซึ่งจะนำเรื่องขยายเวลาเข้าไปเสนอขอมติจากที่ประชุมสภาในการประชุมวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ซึ่ง กมธ.เห็นว่าหากพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างเร่งรีบ อาจส่งผลกระทบในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับการประชุมสภาออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด การขอขยายเวลาการพิจารณาน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว.


ไม่มีเซอร์ไพรส์.... ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (๑๗ ตุลาคม) พิจารณากฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ

งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."