”คิงเพาเวอร์”คว้า3โครงการใหญ่


เพิ่มเพื่อน    


    เป็นที่น่าจับตามอง หลังจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน หรือ ทอท. ได้มีการเปิดประมูลโครงการใหญ่สามโครงการรวดเดียว ได้แก่ โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมไปถึงดิวตี้ฟรีใน 3 ท่าอากาศยานภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่) ที่ผ่านมาพบว่ามีเอกชนยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจทั้งรายเก่าและรายใหม่ตบเท้าเข้าแข่งขันการประมูลในครั้งนี้
    เมื่อพูดถึงสามโครงการใหญ่ที่ ทอท.ให้สิทธิ์เอกชนเข้ามาบริหาร เริ่มจาก ”ดิวตี้ฟรี” หลังจากเอกชนรายเดิมหมดสัญญาสัมปทานแล้ว เอกชนที่ชนะการประมูลรายใหม่จะได้ดำเนินการธุรกิจดิวตี้ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งภายในอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ต่อไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่เดือน ก.ย.2563-มี.ค.2574
    มีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 3 กลุ่ม จากที่ซื้อซองไปทั้งหมด 5 ราย จากการตรวจรายชื่อผู้ยื่นซองทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กิจการร่วมค้ารอยัลออคิด ประกอบด้วย บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH จับมือกับ บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED 2.กิจการร่วมค้า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ร่วมกับบริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด และ 3.บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ส่วนอีก 2 กลุ่มคือ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ที่จับมือ กับบริษัท ดีเอฟเอส เวนเจอร์ สิงคโปร์ จำกัด และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เข้ายื่นซองแต่อย่างใด
    สำหรับผลการพิจารณาโครงการดังกล่าว พบว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ยื่นรายชื่อประมูลเพียงรายเดียว ได้คะแนนรวม 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับ 2 คือ บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน 86 คะแนน และอันดับ 3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน 84 คะแนน
    มาต่อกันที่โครงการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ (รีเทล) สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเอกชนซื้อซองไป 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด 2.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 4.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่มีรายใดแจ้งเรื่องการร่วมลงทุน (Joint venture) นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 3 ราย ได้แก่ คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ, เซ็นทรัลพัฒนา และไมเนอร์
    หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่ามีรายที่ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย คือ คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ และเซ็นทรัลพัฒนา ส่วนบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เชั่นแนล ได้ยื่นประมูล โดยใช้ผลงานของบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซึ่งถือว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขใน TOR ข้อ 3.5 ที่ระบุให้ผู้ยื่นซองต้องเป็นผู้ซื้อซองด้วย 
    โดยคิงเพาเวอร์เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 และเซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 2 โดยคะแนนรวมมาจาก 2 ส่วน คือ คะแนนเทคนิค 80% และคะแนนผลตอบแทน 20%
    ส่วนโครงการบริหารพื้นที่ปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) 3 สนามบินภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่) พบว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ยื่นรายชื่อประมูลเพียงรายเดียว ได้คะแนนรวม 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับ 2 คือ บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน 86 คะแนน และอันดับ 3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน 84 คะแนน
    เมื่อสิ้นสุดการเปิดประมูลโครงการใหญ่ทั้ง 3 โครงการ ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ “บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด” ถือเป็นเอกชนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเมื่อดูตามเนื้องานที่จะได้รับสิทธิ์การบริการทั้งสามสัญญา โดย ทอท.ได้ออกมาชี้แจงว่าผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่  ทอท.เคยได้รับอยู่เดิม และสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย
    อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะกรรมการพิจารณารายได้  ทอท. ที่มีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธาน ประชุมเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา พิจารณาเห็นชอบผลการประมูลจัดหาเอกชนบริหารสิทธิ์โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมไปถึงดิวตี้ฟรีใน 3 ท่าอากาศยานภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่) ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอไป โดยผลการยื่นข้อเสนอ 3 สัญญา มีเอกชนที่ได้คะแนนสูงสุด คือ กลุ่มคิงเพาเวอร์ 
    โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องนำเสนอที่ประชุมบอร์ด ทอท.พิจารณารายละเอียดในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระแสคัดค้านผลการพิจารณา มีเพียงเอกชนซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ส่งหนังสือขอทราบรายละเอียดคะแนน ประกอบไปด้วยคิงเพาเวอร์ และกลุ่มโรงแรมรอยัลออคิด ก็ลุ้นกันว่า 19 มิ.ย.นี้บทสรุปจะเป็นอย่างไร.

กัลยา ยืนยง


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก