เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'


เพิ่มเพื่อน    

    เรื่อง "พานไหว้ครู" นี่.........
    ใครก็อย่าไปโทษ "นายธนาธร" เลย! 
    ดูตามรูปการณ์แล้ว 
    คนพรรคอนาคตใหม่หรือตัวนายธนาธร ไม่ได้เป็น "ต้นคิด" หรือ "ต้นเรื่อง" แน่
    เป็น "ตาอยู่" นั่นละไม่แน่!
    แล้วก็เล่นบท "ไอ้ห้อย-ไอ้โหน" ตีกินไปตามน้ำ อย่างที่เห็น ผลีผลามโพสต์ "กะซวกทหาร" ซะเต็มตีน นั่นแหละ
    คือมันไม่น่าใช่ ที่ "แก๊งธนาธร" จะสามารถนำทัศนคติ "ชังชาติ-ชังสถาบัน" แทรกซึมเข้าถึงตัวนักเรียนได้
    ชนิด ถึงขั้น.....
    เปลี่ยน "พานไหว้ครู" เป็น "พาลการเมือง" โดย "ผู้บริหารโรงเรียน" คือครูบาอาจารย์ "ไม่รู้ (....เห็นเป็นใจ)" อะไรเลย!?
    ถามว่า "ผิดหรือ" ที่นักเรียนทำ?
    ตอบได้เลย "ไม่ผิด"!
    ทุกคนมี "อิสรภาพทางความคิด" สามารถแสดงออกได้ แต่การคิด-การแสดงออก นั้น
    ต้องอยู่บนฐานแห่ง "สัมมาทิฐิ" คือเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม รู้ผิด-รู้ถูก, รู้ดี-รู้ชั่ว
    ต้องประกอบด้วยกาล คือ ให้สอดคล้อง "กาละ-เทศะ"
    และ "คิดอิสระ" นั้น.........
    ต้องอิสระ "ตามเหตุ-ตามผล" ไม่ใช่ตามคนชักนำ ตามปัจจัยล่อหลอก-หว่านล้อม
    ด้วยองค์ประกอบนี้ ผมจึงเห็นว่า ควรสนับสนุนให้เด็กๆ แสดงออกตามธรรมชาติแห่งวัย หมายถึง "ด้วยอิสระคิด" ของเขาจริงๆ
    คิดทำพานไหว้ครูแบบไหน ก็ให้คิดกันไป แสดงออกกันไป อย่าไปปิดกั้น-ตีกรอบความคิดเด็ก
    ประเทศ ๒๐ ปีข้างหน้า ในยุทธศาสตร์ ๔.๐ เราต้องเพาะพันธุ์ "อัจฉริยะคิด" ให้มีเต็มบ้าน-เต็มเมือง
    การจะเป็น "อัจฉริยะคิด" ได้ ต้องฝึกให้เด็กรู้จัก "คิดนอกครู" ให้เป็น
    "ผิด-ถูก" ช่างมัน........
    "ประสบการณ์" แต่ละขั้นตอนชีวิต จะเป็นทั้งดอกไม้และแส้โบยสู่ทาง "ปรับแก้" ในตัวของมันเองไปเรื่อยๆ
    ที่น่ากลัว คือ เด็กที่โตแบบ "ไม่มีความคิด" เป็นของตัวเอง เอาแต่ "คิดตาม-พูดตาม-ทำตาม"
    เจอครู "คิดดี-สอนดี" ก็โชคดีไป
    แต่ถ้าไปเจอครู "คิดเลว-สอนเลว" เด็กเหล่านั้นก็จะ "คิดเลว-ทำเลว-พูดเลว" ตาม
    "ศิษย์ดี" ของ "อาจารย์เลว"..........
    เท่ากับ เลว+เลว เป็นพันธุ์ "ผลไม้พิษ" กับบ้าน-กับเมือง!  
    ฉะนั้น ในทางเดียวกัน
    "ผู้ใหญ่" ต้องตั้ง "ทัศนคติบวก" ในการมองและการรับรู้สิ่งที่เด็กทำ
    "บวก" คือ อย่าไปเพ่งเล็ง "ผิด-ถูก" จากสิ่งที่เด็กแสดงออก
    ใช้ความใคร่ครวญแทน.........
    ใคร่ครวญให้เห็นถึง "ทัศนคติ-ความรู้สึก-นึกคิด" ของเด็กต่อเรื่องนั้นๆ
    ว่า อยู่บนฐาน สัมมาทิฐิ, บนฐานกาละ-เทศะ, บนฐานคิดอิสระมั้ย?
    แล้ว "ครูบาอาจารย์" ก็ใช้ความเป็น "พรหม" ของตน ลงตะไบ คืออบรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เป็นไปตามครรลอง
    เมื่อครู ผู้มีหน้าที่สอน สอนสมภาวะ
    นักเรียน ผู้มีหน้าที่เรียน เรียนสมภาวะ
    ที่จะโตไปเป็นนักศึกษาตามมหา'ลัย แล้วเที่ยวชักธงชาติไทยลง เอาธงอื่นชักขึ้นแทนอย่างที่มีมา จะไม่มีให้รกแผ่นดิน
    มีแต่คนรุ่นใหม่พันธุ์ "นวัตกรรรม" อัจฉริยะคิดสร้างชาติ!
    ที่มีคนมองผ่าน "พานไหว้ครู" แล้ววิตกกันว่า....
    อนาคตไทยท่าจะแย่ เพราะเด็กกำลังถูกล้างสมองให้ชังชาติ, ปฏิเสธสถาบัน
    แล้ว "คลานตาม" ประชาธิปไตยธนาธร ระบบปล่อยเงินกู้ในพรรคเก็บเกี่ยวกินดอก นั้นน่ะ
    วิตกได้ ถ้าวิตกนั้น แปลว่า "ไม่ประมาท"
    ทุกคน ผ่านการเป็นนักเรียนมาทั้งสิ้น นึกย้อนตอนเป็นนักเรียนประถม-มัธยมซิ
    การไหว้ครู เป็นพิธีกรรมแทน "กาย-วาจา-ใจ" กตัญญูรู้คุณต่อครู-อาจารย์ อันมีเฉพาะมวลหมู่มนุษย์ ไม่มีในสัตว์เดรัจฉาน
    นักเรียน "ทำเอง-รู้เอง" โดยตรงแต่แรกมั้ย?
    รู้...ในด้านพระคุณครู 
    ด้วย "สำนึก" แห่งมนุษย์
    แต่การแสดงออกซึ่ง "สำนึก" นั้น เป็นพิธีกรรม ที่ครู-อาจารย์ แต่ละชั้นเรียน แต่ละผู้บริหารโรงเรียน 
    ต้องคอยแนะ-คอยนำ ทุกขั้นตอนในทางปฏิบัติอยู่แล้ว 
    คือจะไม่รู้-ไม่เห็น ให้นักเรียนขึ้นช้าง-ลงม้า ตามใจชอบมาเห็นเอาตอน นักเรียน พรึ่บ...ทั้งห้อง ทั้งโรงเรียน เอาวันไหว้ครู แล้วบอก ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ไม่รู้ (เห็นเป็นใจ) 
    อย่างนี้ "ไม่มีหรอก"
    ถ้าจะพูด มันก็พูดได้ แต่คนเขาจะเชื่อมั้ย ผู้ได้ชื่อว่า "ครู" คิดเองละกัน! 
    ก็อย่างที่พูดไปแต่แรก............
    นักเรียนไม่มีอะไรผิด ดีเสียอีก ที่นักเรียน "มองโลก" แล้วรู้จัก "คิดนอกครู"
    หากแต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่เกิด นักเรียน "คิดนอกครู" เอง หรือมี "ครูคิดนอกคอก" แล้วให้นักเรียนนำเสนอออกหน้า?
    นี่...ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ 
    เรื่องนักเรียน "นอกคอก" เอง ผมไม่วิตก เพราะผมเชื่อความเป็นไทยในสายเลือดของเด็ก ยังไงๆ  ก็ "น้อยนัก" ที่จะนอกคอก
    กรณีพานไหว้ครูที่กลายเป็นพาลการเมือง เปิดประเด็นเป็นภาพ-ข่าว โดยสื่อโซเชียลบางสำนัก
    ความจริงแล้ว วันนั้น เป็นวันไหว้ครู ก็จัดพิธีไหว้ครูกันทุกโรงเรียน 
    เป็นร้อย-เป็นพันแห่ง "ทั่วประเทศ" สวยงาม เห็นแล้ว อดปีติ ชื่นชม ในตัวนักเรียนและครู-อาจารย์แต่ละโรงเรียนไม่ได้
    เป็นหน่อพันธุ์ประเสริฐแท้ๆ เห็นแล้ว ประทับใจจริงๆ ยังไงๆ ชาติไทย "คนขายชาติ" มีแค่เปลือกข้าวจากกระด้งฝัดเท่านั้น
    ก็มี "บางโรงเรียน" ไม่กี่โรงเรียน ในจำนวนเป็นร้อย-เป็นพัน ที่แปลงประเพณีไหว้ครูไปเป็น "ล้อการเมือง"
    ให้นักเรียนทำพานไหว้ครู "ชูธนาธร-ชังประยุทธ์" บ้าง เสียดสีระบบยุติธรรมบ้าง ประชาธิปไตย-เผด็จการบ้าง กระทั่งการโหวตนายกฯ แพ้ก็แปลว่าปล้น
    แล้วฉากสร้างจากโรงเรียน ๓-๔ แห่ง ก็ถูกสื่อแนวสร้างกระแส "ระบอบทักษิณ" ไม่ได้เป็นรัฐบาล เพราะเผด็จการทหารโกงฝ่ายประชาธิปไตย 
    ก็ระดมกันโพสต์ แชร์ เมนต์ "ทหารบุกโรงเรียน" ปิดกั้นความคิดเสรีนักเรียนกันยกใหญ่
    ที่เพริศแพร้วดีงาม "ร้อย-พัน" ไม่นำเสนอ
    ที่ทรามเพราะ "สร้างขึ้น" กลับเอามาขยายเพื่อขย่มสังคมชาติกันจมดิน-จมเลน
    ทั้งขบวนการ มากันพร้อมหน้า ไม่เว้นกระทั่งเพจ CSI LA ที่รู้ฐานกำพืดกันดี
    "อยากถามว่า คสช.และนักการเมืองขายตัวอายเด็กๆ บ้างไหม"
    แต่ผู้ใช้นาม Worawit Witaya นำมาถลกหนักจนเห็นเนื้อใน ขออนุญาตลอกมาแปะ ดังนี้
    เพจแดง ถาม คสช. อายไหม? ที่เด็กนักเรียนมาเดินขบวนพาเหรดแบบนี้?
    ตอบว่า #ไม่อายหรอกครับ เพราะครูเสี้ยมมา!!!
    ทำไมครูจึงเสี้ยม....? มีเหตุผลชัดเจนครับ!
    #ทำไมครูส่วนหนึ่ง จึงสอนนักเรียนเกลียดชังรัฐบาลนายกประยุทธ์ และรักรัฐบาลทักษิณ-ยิ่งลักษณ์
    ตอบ-เพราะในรัฐบาลทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ มีการโกงกันมากมาย ในโรงเรียน ก็มีการโกงมโหฬาร 
    เช่นนมโรงเรียน อาหารกลางวันนักเรียน ทุนนักเรียนยากจน #การสร้างสนามฟุตซอล มีผู้บริหารการศึกษาและครู ร่วมขบวนการ!!!
    การทุจริตมีการดำเนินการสอบสวนในยุครัฐบาลนายกประยุทธ์ ซึ่งพบความผิดเป็นกระบวนการใหญ่
    ซึ่งเมื่อสรุปคดี จะมีครู และผู้ใหญ่ในวงการศึกษา ต้องติดคุก นับร้อยคน
    ครู ที่มีความผิด...จึงต้องพยายามทุกทาง ที่จะต้องยุติการสอบสวนให้ได้ โดยหวังรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่รัฐบาลนายกประยุทธ์ดำเนินการให้ เพราะคนที่ทำผิดคอร์รัปชันตัวจริงเป็นคนของพรรคเพื่อ.....(ขออนุญาตตัดออก-เปลว)!
    พรรคจึงจะต้องหาทางยุติเรื่องราวการสอบสวนด้วย!!!! จะด้วยการเปลี่ยน ป.ป.ช. เอาคนของตนเข้าไป หรือไม่ก็ตาม!
    #เราจึงเห็นนักเรียนโรงเรียนหลายแห่ง ออกมาทำพาน มาเดินพาเหรด โจมตีทหาร-โจมตีรัฐบาลนี้!!!!
    เด็ก แค่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เท่านั้น!!!!!
    #คนที่น่าอายคือครู ที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือฟอกผิดตนเอง!!!!
    ครับ....
    ความจริงที่ใช่ เป็นอย่างไร ผมไม่ทราบ ทราบแต่ว่า ครูบางส่วน-บางพื้นที่ นั้น 
    ช่วงระบอบทักษิณครองอำนาจ โชติช่วงชัชวาลกันเหลือหลาย ระดับ ผอ.นี่ แต่ละปี เที่ยวยุโรปฟรีจนเบื่อ และ ๕-๖ ปีก่อน งบประมาณในเขตพื้นที่ศึกษาหลายแห่งส่อไม่สุจริต ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบ  สำนักข่าวอิศราเคยเผยแพร่ข่าวว่า........
    ".....ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ของ สพฐ.
    ที่ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท นั้น 
    งบประมาณดังกล่าวได้มาจากการแปรญัตติของ ส.ส. ที่ระบุเป็นค่าก่อสร้าง-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมที่ประสบอุบัติภัย 
    แต่ปรากฏว่า ได้นำไปดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล และเจาะจงส่งงบประมาณไปในจังหวัดที่กลุ่มการเมืองต้องการ..."
    ครับ.....
    อย่างนี้ด้วยหรือไม่ที่ "พานไหว้ครู" กลายเป็น "พาลการเมือง" ร่วมด้วยช่วยกัน
    ระหว่าง "บางครูกับคนการเมือง" นอกคอก?

 


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน