ประชุมใหญ่แนวทางรับนร.ปี63ก่อนชงรมว.ศธ.คนใหม่พิจารณา


   

17มิ.ย.62-ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช.เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาฯ กพฐ. ได้ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีตนเป็นประธาน นั้น ขณะนี้คณะทำงานได้ดำเนินการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการรับนักเรียนทั้งข้อดี ข้อเสีย และปัญหาที่ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมหารือเรื่องรับนักเรียนขึ้น ซึ่งจะเชิญประธาน กพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม เรื่องการวางแนวทางรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมรับนักเรียนครั้งใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปการรับนักเรียนที่ชัดและเป็นธรรม และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การรับนักเรียนแล้ว สพฐ.จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนใหม่ ร่วมพิจารณาด้วย

“เบื้องต้น สพฐ.ต้องการให้มีการกระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดจำนวนการรับนักเรียนได้เอง เนื่องจากพื้นที่จะรู้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างดี เพราะมีความใกล้ชิดกับโรงเรียน อีกทั้งพื้นที่ก็มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดที่ควบคุมดูแลอยู่แล้ว และส่วนกลางจะกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดแบบกว้างๆ เช่น วันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้แก่เด็กทุกคนให้ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีความโปร่งใส ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  ส่วนมาตรการการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น จะกำชับลงไปให้ กศจ.และเขตพื้นที่ฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติด้วย”ผช.เลขาฯ กพฐ. กล่าว


อ่านเรื่องที่ "เจ้าหญิง ราพันเซล" นำจากห้องสมุดฟลิ้นท์ ปี 2018 มาโพสต์ เรื่อง #การสอนลูกแบบยิวให้เป็นเศรษฐี

'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?