ครั้งแรก!สพฐ.เปิดประชาพิจารณ์เกณฑ์รับนร.ปี63


   

10มิ.ย.62-ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช.เลขาฯ กพฐ.)  ในฐานะประธานคณะทำงานวิเคราะห์รับนักเรียนปี 2563 กล่าวว่า ตามที่ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ. ได้มอบหมายให้ตนดูแลเรื่องนี้ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการประชุมหารือกันในวันนี้ (10 มิ.ย.) แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เพราะเราจะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการรับนักเรียนข้อดีข้อเสียและประเด็นปัญหารับนักเรียนต่างๆ ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะกรณีข้อเสนอเรื่องให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงต้องสอบร้อยละ 100 และนโยบายรับนักเรียนใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการกระจายอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้รับผิดชอบในการรับนักเรียน เพราะเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนของ สพท. ต้องการให้มีการกระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้ กศจ.และ สพท.เป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดจำนวนการรับนักเรียนได้เอง เนื่องจากพื้นที่จะรู้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างดี เพราะมีความใกล้ชิดกับโรงเรียน อีกทั้งพื้นที่ก็มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดที่ควบคุมดูแลอยู่แล้ว

“ขณะนี้เราเริ่มทำประชาพิจารณ์แล้ว ส่วนมาตรการการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนกลางจะกำชับลงไปให้ กศจ.และเขตพื้นที่ถือเป็นแนวปฏิบัติด้วย   ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ กพฐ.ที่มี นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ เป็นประธาน กพฐ. เพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปและออกเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของปีการศึกษา 2563 ต่อไป”ผช.เลขาฯ กพฐ. กล่าว


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'