อยู่อย่างสงบ..ไม่ใช่อยู่กับตัวเอง


   


    การอยู่อย่างสงบในบั้นปลายชีวิตถือเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่ง และช่วยพัฒนาด้านสมาธิไม่มากก็น้อย แต่การอยู่อย่างสงบแตกต่างจากการอยู่กับตัวเอง โดยไม่ใส่ใจต่อการปฏิสัมพันธ์รอบข้าง หรือเพื่อน และครอบครัวนะคะ ดังนั้นต้องรู้จักแยกให้เข้าถึงเข้าใจด้วย เพราะมีผลงานวิจับระบุว่า ผู้ที่ชอบเข้าสังคมมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในภาวะสมองถดถอยและเป็นโรคอัลไซเมอร์ "น้อยกว่า" ผู้ที่ชอบอยู่คนเดียวค่ะ. 


"๒๕-๒๖ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "๗ พรรคค้าน" ปะทะ "รัฐบาลประยุทธ์" ในศึก "แถลงนโยบาย" อย่างเดียว

ปั่น 'ความยุติธรรม' หาพวก
'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา