'นักเรียน รด.' อยากหล่อเฮลั่น! ได้ไว้ผมรองทรงสูง ปรับหลักสูตรเน้นกิจกรรมอาสา


   

20 มิ.ย.62 - พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี 1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียนการฝึก รด. ทั้ง 3.1 แสนคนทั่วประเทศ โดยใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ Active Learning ให้ นศท. และ ครูฝึก มีส่วนร่วม เปิดโอกาศให้ นศท. ถกแถลงแสดงความเห็นและปรับการเรียนมีความทันสมัย ยังคงเน้นการมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยต่อไปจะปรับสัดส่วนวิชาททารจากเดิม 70% ให้เหลือ 55 %. ส่วนวิชาทั่วไปจาก 30 % เป็น 45 % โดยส่วนที่เพิ่มจะเป็นเนื้อหาทางด้านประวัติศาตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาททหารกับความมั่นคง พร้อมทั้งการฝึกทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน การปฐมพยาบาล การบรรเทาสาธารณภัยโดยในขณะอยู่ระหว่างการสัมมนาครูฝึกเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษานี้ จากทุกศูนย์ฝึก นศท. จาก 34 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ

ในส่วนกิจกรรมเสริม นอกจากเดิมที่มี รด. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รด.จิตสีขาว สมาร์ท รด.ที่ทำอยู่แล้วก็จะเพิ่มเรื่องของ นศท.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และ รด.ไซเบอร์ ภายใต้นโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้ฝึกกำลังสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนกิจกรรมพลเมืองดีวิถี ปชต.ในช่วงปีที่แล้วก็เป็นโครงที่เราเคยมีอยู่แล้ว แต่ปีนี้เน้นหนักการให้ รด.ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามความสามารถ

สำหรับเรื่องทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารนั้น พล.ท.ปราการ กล่าวว่าจะมีการผ่อนผันและทดลองให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมแบบรองทรงสูงเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหาร ยังไม่เป็นทหารประจำการจากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ชาย ให้ไว้ผมรองทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ชาย ไว้ผมรองทรงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 เซนติเมตร โดยจะมีการประเมินผลข้อดีข้อเสียต่างๆ รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ ผู้กำกับนศท.และผู้ปกครองด้วยในช่วงปลายปี

เมื่อถามว่า มุ่งหวังให้ นศท. เป็นต้นแบบของเยาวชนหรือไม่ พล.ท. ปราการ กล่าวว่า นศท. เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนที่มีอยู่ในประเทศจำนวน 3 แสนคน เขาก็จะฝึกในการเป็นเยาวชนที่ดี