'ความจงรักภักดี'ไม่ใช่เพียงการใส่เสื้อเหลือง'หมอพรทิพย์'ชี้นักการเมืองรุ่นใหม่แสดงท่าทีก้าวร้าวย่อมสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขา


เพิ่มเพื่อน    

20 มิ.ย.62 - แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้  " “ความจงรักภักดี”เป็นคำที่มีความเฉพาะตัวสำหรับคนไทย ไม่ใช่เพียงการใส่เสื้อเหลือง ไม่ใช่เพียงลมปากว่าจงรักภักดี สิ่งที่เป็นหัวใจ เป็นความคิด เป็นการกระทำคือสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดี นานมาแล้วที่ระบบการเรียนของไทยยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้เด็กไทยเติบโตมาโดยเข้าใจเรื่องนี้น้อยลงมาก คุณูปการที่กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไทยมีมากมายไม่อาจบรรจุในวิชาประวัติศาสตร์ได้หมด เมื่อไม่เคยเรียนจึงเหมาเอาว่ากษัตริย์ไทยคงเหมือนกษัตริย์ต่างชาติในวิชาที่เขาเรียนเรื่องการเมือง 

ทั้งที่กษัตริย์ไทยทรงทำนุบำรุง ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรและต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของไทยที่ไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ชาติอื่น นักการเมืองรุ่นใหม่ในขณะนี้แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงในหลวงรัชกาลที่9 ย่อมสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขา “ความกตัญญู”เป็นหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ต้องมี การออกมากล่าวร้ายต่อกษัตริย์ผู้ทรงเสียสละ ดูแลพสกนิกรของพระองค์จนต่างประเทศยกย่องพระราชกรณียกิจมากมายของรัชกาลที่9 จากนี้ไปคนไทยจะจับตาเฝ้าติดตามดูนักการเมืองที่มีแนวคิดเช่นนี้ ต่อให้ขอโทษต่อให้แก้ตัวต่อให้ชี้แจงแต่การกระทำที่ผ่านมาชัดเจนในตัว ความสนใจทางการเมืองเป็นเรื่องดีแต่การบิดเบือน การใส่ร้ายผู้อื่น การไม่เคารพอดีตที่มีค่า จะพาตนเองไปสู่ทางตัน เร่งสร้างความดีให้ปรากฎ เวลาจะช่วยพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง"

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์  โพสต์อีดว่า "ความจงรักภักดีไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่คำสั่ง ไม่ใช่กิจเฉพาะของหน่วยใด ไม่เคยถูกบังคับให้ต้องมี  แต่เป็นสำนึก เป็นความภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภูมิใจที่เป็นคนไทย ดินแดนพุทธ ที่มีพระมหากษัติรย์ทรงดูแลพสกนิกรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงปกครองเช่นนี้มาตลอด ใจต้องเปิดจึงจะรับรู้ ใจที่รู้จะเกิดสำนึกรักแผ่นดิน พระจริยวัตรของพระองค์ต้องการสร้างให้คนไทยรักแผ่นดินเกิด ช่วยกันทำนุดูแล ช่วยกันแก้ปัญหา พระองค์ไม่เคยตำหนิใคร แต่ทรงทำให้ด้วยพระองค์เอง นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงสำนึก สำเหนียก หากอยากทำเพื่อบ้านเมืองก็จะมองเห็นว่าใครที่เขาควรเดินตาม ไม่ใช่คนที่หากิน หาประโยขน์จากแผ่นดิน ทำร้ายแผ่นดิน ที่พูดนี้ไม่ได้เกาะกระแสแต่เตือนในฐานะข้าราชการเก่าที่ได้เห็นพฤติกรรมนักการเมือง ที่สำคัญคือภาพนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจในการรักษาแผ่นดินไม่เสื่อมคลาย🙏❤️


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'