สภาวิศวกรเตรียมถอนใบวิชาชีพวิศวกรคุมงานเซ่นเคนหล่นทับประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

สภาวิศวกรเตรียมถอนใบวิชาชีพวิศวกรคุมงาน เซ่นเหตุเครนหล่นทับประชาชน ชงภาครัฐขึ้นแบล็คลิสต์บ.รับเหมาผิดซ้ำซาก-ออกใบรับรองช่างเครน พร้อมแนะกรมรางฯ เน้นปั้นบุคลากร-เทคโนโลยี รับอุตสาหกรรมทางรางของประเทศ ทัดเทียมผู้นำอย่างญี่ปุ่น-จีน

21 มิ.ย. 62- นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์หักตกใส่หลังคาอาคารโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนบาดเจ็บจำนวน 5 รายนั้น สภาวิศวกรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่คู่กับเมืองหลวงมายาวนานตั้งแต่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเรื่องที่ไม่มีคนจัดการ โดยเฉพาะเรื่องของผู้จัดการความปลอดภัย(Safety Managet) หรือผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งต้องเป็นผู้ดูแลไม่ให้เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้น

“ ดังนั้นหลังจากนี้สภาวิศวกรจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเสนอเพิกถอนใบอนุญาตและใบรับรองของสภาวิศวกร เนื่องจากผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนกล่าวโทษดำเนินคดีในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการความปลอดภัย”นายสุชัชวีร์กล่าว

อย่างไรก็ตามสภาวิศวกรมีข้อเสนอ 3 ด้าน ได้แก่ 1.เสนอให้กทม.และ รฟม. มีมาตรการควบคุมเข้มงวดมากขึ้นและควรมีคำสั่งหยุดก่อสร้างทันทีในจุดที่เกิดปัญหา 2.เสนอให้กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดทำหลักสูตรและออกใบรับรองให้กับผู้ขับเครนและติดตั้งเครน เพราะทุกวันนี้บุคลากรขับเครนบางรายยังไม่เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องและความปลอดภัยที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันยังเป็นการส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมไทยให้สามารถทำงานในต่างประเทศได้ เพราะหลายชาติต้องมีใบรับรองด้านงานเครน (License) 

และ 3.เสนอให้บริษัทเอกชนด้านก่อสร้างเปลี่ยนรูปแบบเครนขนาดใหญ่แขนยาว (Tower Crane) มาใช้เครนแบบกระดก (Roofing Crane) เพราะตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้างในเมืองใหญ่ซึ่งมีพื้นที่น้อย ต้องใช้เครนแบบกระดก ใช้พื้นที่น้อยกว่า เครนแบบแขนยาวที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อยู่อาศัยประชาชนและพื้นที่สาธารณะ

นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่าสุดท้ายของเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนความปลอดภัยบริษัทก่อสร้างที่รับงานภาครัฐและอาจติดบัญชีดำ(Blacklist) บริษัทก่อสร้างที่เกิดความผิดพลาดซ้ำซากไม่ให้เข้ามารับงานก่อสร้าง โปรดอย่ามองเรื่องต้นทุนต่ำเป็นเรื่องหลัก เพราะที่ผ่านมาการจ้างบริษัทเอกชนที่ราคาถูกจะมาพร้อมกับปัญหาความปลอดภัย ตราบใดที่ยังให้คุณค่าเรื่องราคามากกว่าความปลอดภัย สะท้อนให้เห็นในการใช้เครนแบบแขนยาว (Tower Crane) ที่ในประเทศไทยหาง่ายและราคาถูกกว่าเครนแบบกระดก

นายสุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนด้านการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นมาใหม่นั้นสภาวิศวกรอยากฝากให้ดูแลเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางราง ทั้งด้านรถไฟฟ้า รถไฟไฮสปีดและรถไฟทางคู่พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรทางรางเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เป็นการพัฒนาให้ไทยสามารถยืนได้ด้วยตนเองและสร้างอาชีพให้คนไทย เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน ซึ่งล้วนมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนำไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงส่งออกชิ้นส่วนและบุคลากร


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.