อุบัติเหตุพุ่ง3% พบสาเหตุหลักมาจากขับรถเร็ว


   


กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพ.ค. 62 พบผู้เสียชีวิตลดลง 4% แต่อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น3% สาเหตุหลักขับขี่ด้วยความเร็ว  ภาคอีสานเยอะสุด 22% เร่งประสานตำรวจทางหลวงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  
21 มิ.ย. 62 - นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่าสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนพฤษภาคม 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 886 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 137 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 890 คน จำนวน   รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,299 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 13 ล้านบาท 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3% ผู้เสียชีวิตลดลง 4% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 24% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 66% (587 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 9% (77 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6%    (51 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 5% (43 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 65% (574 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 15% (130 ครั้ง) และทางแยก 6% (56 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (488 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (343 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 10% (132 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 22% ภาคเหนือ 21% และภาคตะวันออก 15%

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 หนองรี – หนองขาม จำนวน 24 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ
      
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวก”พร้อมรณรงค์ผู้ใช้ทางไม่ขับบนไหล่ทาง       เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย
        
หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'