อุบัติเหตุพุ่ง3% พบสาเหตุหลักมาจากขับรถเร็ว


เพิ่มเพื่อน    


กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพ.ค. 62 พบผู้เสียชีวิตลดลง 4% แต่อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น3% สาเหตุหลักขับขี่ด้วยความเร็ว  ภาคอีสานเยอะสุด 22% เร่งประสานตำรวจทางหลวงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  
21 มิ.ย. 62 - นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่าสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนพฤษภาคม 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 886 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 137 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 890 คน จำนวน   รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,299 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 13 ล้านบาท 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3% ผู้เสียชีวิตลดลง 4% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 24% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 66% (587 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 9% (77 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6%    (51 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 5% (43 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 65% (574 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 15% (130 ครั้ง) และทางแยก 6% (56 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (488 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (343 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 10% (132 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 22% ภาคเหนือ 21% และภาคตะวันออก 15%

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 หนองรี – หนองขาม จำนวน 24 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ
      
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวก”พร้อมรณรงค์ผู้ใช้ทางไม่ขับบนไหล่ทาง       เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย
        
หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'