"ศิริราช"เตรียมพิจารณาฌาปนกิจ "ซีอุย "


เพิ่มเพื่อน    

21มิ.ย.62- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบร่างนายซีอุย แซ่อึ้งมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์  นิยมเสน เพื่อเป็นวิทยาทานให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิติเวชศาสตร์แก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ฯ  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นระยะเวลา 60 ปี  ปัจจุบันได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากนักวิชาการและกระแสสังคม เพื่อให้คณะ ฯ มีการดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งให้พิจารณาฌาปนกิจร่างนายซีอุย  แซ่อึ้ง  

ในการนี้ คณะ ฯ ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการฌาปนกิจนายซีอุย  แซ่อึ้ง  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการฌาปนกิจมีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ ใบมรณบัตร ใบส่งมอบร่างจากกรมราชทัณฑ์  เพื่อให้ดำเนินการฌาปนกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน  ซึ่งผลการพิจารณาเป็นอย่างไรนั้น คณะฯ  จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'