'โบว์'แนะวิธีให้สถาบันอยู่เหนือความขัดแย้ง ผบ.ทบ.และพวกต้องใช้วุฒิภาวะเก็บปากกรองคำมากกว่าที่เป็นอยู่


   

21 มิ.ย.62 - น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ "โบว์ อยากเลือกตั้ง"  โพสต์ข้อความระบุว่า.หากอยากให้สถาบันฯดำรงสถานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง คสช.และพวกจะต้องพยายามใช้วุฒิภาวะ เก็บปากกรองคำ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นอยู่ ในระบอบประชาธิปไตยฯ สถาบันฯไม่ควรต้องถูกดึงลงมาให้ปรากฏในหน้าข่าวการเมืองบ่อยขนาดนี้ ..

ด้วยความปรารถนาดี โบว์อยากสื่อสารถึง ผบ.ทบ.และพรรคพวกในคสช.ว่าท่านควรใช้ความรอบคอบมากขึ้นเมื่อคิดจะมีการสื่อสารที่พาดพิงถึงสถาบันค่ะ เพราะจะมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ การพูดซ้ำๆบ่อยๆเกี่ยวกับการที่มีคนไม่เคารพไม่ศรัทธา มีแต่จะดึงความสนใจให้สังคมรู้สึกว่าคนเหล่านั้นมีอยู่มากมาย .. แล้วความรู้สึกแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน? ส่งผลอย่างไรต่อบรรยากาศในสังคม? ลองค่อยๆคิด มันคือการสื่อสารที่นำสู่ผลที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น

ผู้มีอำนาจควรมีวินัยและความเคร่งครัดกับตัวเองมากกว่านี้หากต้องการให้”สถาบันอยู่เหนือการเมือง” จริง ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าประชาชนจำนวนมากรู้สึกอย่างไรต่อวิธีการได้มาซึ่งอำนาจของพวกท่าน ท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าประชาชนจำนวนมากมีความรู้สึกอย่างไรต่อคสช. การที่พวกท่านพาดพิงถึงสิ่งที่ควรอยู่เหนือการเมืองบ่อยๆ ในบรรยากาศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงอยู่ ไม่ใช่การสื่อสารที่สร้างสรรค์

ถ้าไม่ได้มีเจตนาไม่สุจริตจากแรงจูงใจทางการเมือง ที่ชาวบ้านเรียกว่า“โหน” ก็คงเป็นไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ว่าสถานะของตนที่เป็นใจกลางความขัดแย้งอยู่นั้นจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งที่ถูกตัวเองดึงลงมาพาดพิงถึงบ่อยๆ

หากอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงสถานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง คสช.และพวกจะต้องพยายามใช้วุฒิภาวะ เก็บปากกรองคำ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นอยู่

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันฯไม่ควรต้องถูกดึงลงมาให้ปรากฏในหน้าข่าวการเมืองบ่อยขนาดนี้ ช่วยกันเปลี่ยนแปลง แล้วค่อยๆนำพาทุกอย่างสู่ที่อันควรกันค่ะ


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'