สภามวยโลกมวยไทย เปิดเวทีเยาวชน เผยแพร่ศิลปะไหว้ครู ถึงรัสเซีย


   


น.ส. ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้ง “WBC Muaythai Youth Cares” โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นใหม่ และ เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เยาวชนที่สนใจมวยไทยไปทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทย และการพันมือแบบโบราณ ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ที่สถานทูตไทย ณ กรุงมอสโก ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูต ฟาบีโอ จินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “2 ครูมวยไทย” พ.อ.นพเก้า ศรีบุญเรือง กับ ดร.จัตุชัย จำปาหอม เป็นผู้ประกอบพิธี โดยการนำทีมของ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหารสภามวยโลกมวยไทย เมื่อ 20 มิ.ย.62
    WBC Muaythai Youth Cares องค์กรภายใต้การดำเนินงานของ WBC Muaythai ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก จัดกิจกรรมพิธีไว้ครูมวยไทย และการพันมือแบบโบราณ ให้แก่นักมวยเยาวชนของรัสเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นให้เยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในมวยไทยได้รับสิ่งดีๆ ผ่านเครือข่ายทั่วโลก
    งานนี้ มีนักมวยรัสเซียที่ประสบความสำเร็จในวงการมวยมาร่วมงานและกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการแข่งมวยด้วย คือ อาเต็ม พาสโพริน (Artem Pashporin) ผู้เคยปะทะฝีมือระดับ บัวขาว บัญชาเมฆ มาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา WBC Muaythai Youth Cares ได้จัดกิจกรรมประเภทนี้ไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะสานงานต่อไปทั่วโลก