ส.ว.มีมติตั้งกรรมการสอบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน13คน


   

24 มิ.ย.62 - ที่หอประชุมใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 คน อาทิ นายกำพล เลิศเกียรติดำรง, นายจเด็จ อินสว่าง, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, พล.อ.อู้ด เบื้องบน,นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ

สำหรับรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีจำนวน 13 คน ได้แก่ 1.นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา 2.นายเสถียร ทิวทอง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 3.นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 4.นายณัฐ รัฐอมฤต อธิบดีศาลปกครองกลาง 5.นายไชยเดช ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 6.นายภานุพันธ์ ชัยรัต อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 7.นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี 8.นายธีระเดช เดชะชาติ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 9.น.ส.พยุง พันสุทธิรางกูร อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 10.นายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา 11.นายสุรัตน์ พุ่มพวง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี 12.นายศรศักดิ์ นิยมธรรม อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และ13.นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต

ทั้งนี้ ในขั้นตอนกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จะใช้เวลาดำเนินงานระยะ 60 วันเพื่อตรวจสอบอย่างรอบด้าน ก่อนนำเสนอรายงานการตรวจสอบให้ที่ประชุม ส.ว. พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่ ก่อนจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งมติของ ส.ว. เห็นชอบแล้วไปยัง ก.ศป. ให้พิจารณาและส่งเรื่องไปตามขั้นตอนต่อไป


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'