สถาบันอัญมณีฯ ลงพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ปั้นสมาร์ทจิวเวลเลอร์ 


เพิ่มเพื่อน    

สถาบันอัญมณีฯ ลงพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ปั้นสมาร์ทจิวเวลเลอร์ หวังเสริมแกร่งผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับภูมิภาค และสร้างโอกาสทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าเข้ารับอบรมไม่ต่ำกว่า 500 ราย หลังปีก่อนทำสำเร็จ ช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มยอดขาย บางรายมีต่างชาติจีบร่วมทุนผลิตส่งออก

26 มิ.ย. 62- นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า จีไอทีมีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เป็นสมาร์ท จิวเวลเลอร์ ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก พังงา สตูล ตราด นครราชสีมา กาญจนบุรี และแพร่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค เพิ่มโอกาสการค้า ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 500 ราย และผลักดันให้มีคอลเล็กชันใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้นงานที่จะทำตลาดได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ

“ขณะนี้จีไอทีได้เริ่มลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเป้าหมาย ก่อนนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยพัฒนา ทั้งการเพิ่มทักษะเชิงช่าง การออกแบบเครื่องประดับ โดยที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และสินค้าสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงจะช่วยเพิ่มพูนความรู้การทำธุรกิจและการตลาดในยุคดิจิทัลให้ด้วย”นางดวงกมลกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการในปีนี้ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการทั้งหมด จึงได้จัดโครงการต่อเนื่องอีกในปีนี้ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ต่างยืนยันว่าประสบความสำเร็จ ในด้านการพัฒนาสินค้า ที่มีความทันสมัย โดยใจผู้บริโภค มียอดขายสูงขึ้น บางรายสามารถขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศ และบางรายมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาร่วมลงทุนในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศด้วย

นางดวงกมลกล่าวว่า สำหรับผลการลงพื้นที่ในปีนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจีไอทีได้ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเครื่องเงิน เครื่องประดับเงินในพื้นที่ และได้หารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้ผลิตท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ส่วนจังหวัดอื่นๆ จีไอทีได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นแล้ว ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตาก พังงา และกำลังลงพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 26 มิ.ย.2562 ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผลักดันให้มีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชุมชนออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น ส่วนจังหวัดถัดไปที่จะลงพื้นที่ คือ ตราด นครราชสีมา กาญจนบุรี และแพร่

สำหรับผลงานที่จีไอทีเข้าไปให้ความช่วยเหลือในปีนี้ นอกจากจะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายที่ TEMP Pop-Up Store by GIT บริเวณชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม ยังจะคัดเลือกนำไปจัดแสดงภายในงานแสดงสินค้าบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดโลก

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก