”พิพิธภัณฑ์แม่” แลนด์มาร์กใหม่ รำลึกพลังรักแม่กับลูก


เพิ่มเพื่อน    

ภาพการออกแบบพิพิธภัณฑ์แม่ จ.ราชบุรี และเจติยมาตา พระเจดีย์รำลึกความรักของแม่และลูก
 

 

     อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ปักหมุดในการก่อสร้าง  โครงการพิพิธภัณฑ์แม่อุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพจะก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด53 ไร่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกและลูกมีต่อแม่ความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นพลังที่บริสุทธิ์ไม่ว่าโลกจะหมุนไปเท่าใดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกก็เหมือนเคย  ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แม่แห่งแรกของโลกริเริ่มโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ 
    ความคืบหน้าของการจัดสร้าง"พิพิธภัณฑ์แม่" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2562 อานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับมอบที่ดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่  จำนวน 53 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวาจากบริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด  ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ PASAYA โดย ชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการของ PASAYA  มอบให้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่    ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

พิธีรับมอบที่ดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ จำนวน 53 ไร่ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


    การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์แม่เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แม่ของทุกคนและเป็นแหล่งเรียนรู้อันทันสมัยดึงดูดผู้คนเข้ามาซึมซับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณความเป็นแม่     ด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์แม่มีองค์ประกอบหลัก  4 ส่วน ได้แก่  อาคารพิพิธภัณฑ์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปะเยาวชน, เจติยมาตาเป็นพระเจดีย์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวบรวมทรงจำความรักของแม่และลูกซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกที่จะเกิดขึ้นและสวนประติมากรรมที่แสดงชิ้นงานประติมากรรมฝีมือศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น พูดถึงความเป็นแม่และถ่ายทอดแนวคิดพรหมวิหาร 4 ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม  เมื่อพิพิธภัณฑ์แม่เปิดบริการแล้ว คาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าหนึ่งแสนคนต่อปี 

 

ประติมากรรมแม่-ลูกกว่า 50 ชิ้น จัดแสดงในพื้นที่พิืพิธภัณฑ์แม่


    อาจารย์รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่  กล่าวว่า การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ภายใต้แนวคิดของครองศักดิ์จุฬามรกตสถาปนิกหัวก้าวหน้ามีเป้าหมายเพื่อยกย่องเชิดชูความรักของแม่ความรักสันติภาพและจิตวิญญาณของความเป็นแม่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์  และแผ่ขยายความรักที่มีให้เป็นพลังแห่งความสุขและสันติภาพด้วยความร่วมมือทางสังคมจะทำให้การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่แห่งแรกของโลกนี้ประสบความสำเร็จ
    “ แม่คำง่ายๆสั้นๆที่รวมความรักความผูกพันของแม่ทั้งโลกเอาไว้ในคำนี้ที่ซึ่งแม่มีให้แก่ลูกอย่างไม่มีประมาณไม่มีข้อจำกัดและไม่มีที่สิ้นสุด“ อาจารย์รตยา เอ่ยถ้อยคำระลึกถึงแม่ 

 

อานันท์  ปันยารชุน  ประธานการจัดสร้างเจติยมาตา


    อานันท์  ปันยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานการจัดสร้างเจติยมาตากล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมในโครงการพิพิธภัณฑ์แม่ เพราะคำเชิญ ศ.นพ.ประเวศ วสี เหตุผลถัดมาตนเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้อง12 คน พี่น้องรักใคร่และเมื่ออายุมากขึ้นระลึกถึงบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่ต้องสอนส่วนแม่เป็นผู้กำกับกิริยามารยาทโดยไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์เพียงแค่ขยิบตาพ่อแม่ไม่เคยตีลูกตนเชิดชูพ่อแม่  ระยะหลังภรรยาของตนมีอาการเจ็บป่วยลูกช่วยดูแลความผูกพันที่ตนเองมีต่อแม่และเห็นความผูกพันระหว่างลูกกับภรรยาเห็นว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ควรเกิดขึ้น 
    “ ประเทศไทยมีอนุสาวรีย์และสถาบันเชิดชูกษัตริย์ นักรบ บุคคลสำคัญ  รวมถึงศิลปินแ ต่ไม่มีที่ไหนเลยเชิดชูแม่รู้สึกซาบซึ้งมากที่มีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แม่เพราะคิดถึงคนธรรมดาคนที่เป็นจุดเริ่มต้นสอนให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่งรวมถึงจุดประกายให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตผมจะเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์แม่ขอขอบคุณชเลวุทธานันท์ผู้บริหารพาซาญ่าเป็นชาวราชบุรีผู้มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองและไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง“  อานันต์ กล่าว 

 

เจติยมาตา พระเจดีย์รวบรวมคววามทรงจำแม่กับลูก แลนด์มาร์กใหม่ จะเกิดขึ้น จ.ราชบุรี 


    ประธานการจัดการจัดสร้างเจติยมาตา กล่าวว่า การระลึกถึงความรักแม่ลูกทำโดยไม่เรียกร้องไม่หวังผลตอบแทนทำด้วยใจรักและหน้าที่ของความเป็นลูกเห็นข่าวโพลอาเซียนตั้งคำถามกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานและอยู่กับครอบครัวปรากฎว่าผู้หญิงไทยให้เหตุผลว่าอยากดูแลพ่อแม่ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมจริงและอุปนิสัยของคนไทยซึ่งมีความลึกซึ้งกว่าที่ใดการสร้างเจดีย์เป็นสัญลักษณ์การรวมพลังรวมความรักและความเมตตากรุณาไทยประสบเหตุการณ์ความอาฆาตพยาบาทมาช้านานอยากให้มาช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ให้เกิดขึ้นเป็นศูนย์กลางความรักสันติภาพและเลิกความเกลียดชังส่งเสริมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และกระจายความดีงามสู่สังคมไทยจะเป็นประโยชน์มากต่อประเทศไทย     

    สำหรับเจติยมาตาหรือพระเจดีย์แม่ ก่อร่างขึ้นจากแนวคิดที่อาจารย์ประเวศ วะสีมอบให้พิพิธภัณฑ์แม่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรักและสันติภาพเป็นต้นทุนสำคัญ  ควรมีสัญลักษณ์แสดงถึงความรักบริสุทธ์เป็นสิ่งที่และยกระดับจิตใจให้เข้าสู่ความรู้สึกของความรักสันติภาพและความดีงามเพื่อเป็นพลังของสังคมในการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง

    เจติยมาตาจะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรชิ้นแรกที่พิพิธภัณฑ์แม่เหมือนเป็นการลงหลักปักฐานการสร้างความหมายที่เป็นหัวใจสำคัญของที่ดินผืนนี้ทั้งหมดและเป็นหมุดหมายสำคัญของสังคมไทยโดยร่างความคิดของเจติยมาตากำลังก่อรูปเป็นรูปธรรมครองศักดิ์จุฬามรกตกำลังออกแบบให้เป็นพระเจดีย์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่สวยงามและมียอดสูงเสียดฟ้าเพื่อเชื่อมโยงกับคุณค่าของความรักและความดีงาม

 

ชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการของพาซาญ่า มอบที่ดินสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ 

 

    ครองศักดิ์ กล่าวว่า  เจติยมาตาจะเป็นแลนด์มาร์คของพิพิธภัณฑ์ภายในมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเก็บรวบรวมความรู้สึกและความระลึกถึงแม่ของเราแต่ละคนที่ส่งเข้ามาซึ่งสามารถปรับแก้และกลับมาเรียกดูความทรงจำเหล่านั้นได้ทุกโอกาสที่ต้องการภายในพระเจดีย์สามารถใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักและสันติภาพและใช้เป็นที่รวมตัวของคนในครอบครัวในโอกาสสำคัญเพื่อระลึกถึงแม่ได้ด้วย

    “ หลังจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์แม่จะทำการออกแบบเจติยมาตาในรายละเอียดทั้งรูปแบบประโยชน์ใช้สอยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้และช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชนมาช่วยกันสร้างพระเจดีย์ให้สำเร็จหวังว่าจะมีพระเจดีย์แม่เกิดขึ้นภายใน 3 ปีหลังจากนี้ส่วนพิพิธภัณฑ์แม่ตั้งเป้าจะแล้วเสร็จภายใน5 ปีเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่บางคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงอยากให้คนในสังคมช่วยกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์  ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์แม่  สถาบันการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ“ สถาปนิกหัวก้าวหน้าผู้คิดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่ กล่าวในท้าย

 

 ผู้ร่วมงานสนใจชมนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แม่

 

    นอกจากพิธีรับมอบที่ดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่จังหวัดราชบุรีแล้วมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์แม่เพื่อ  เป็นสัญลักษณ์ของความรักอันบริสุทธิ์ที่มนุษย์พึงมีต่อกันได้โดยเขียนคำระลึกถึงแม่จะเป็นโคลงฉันท์กาพย์กลอนหรือวลีที่กินใจยามคิดถึงแม่แล้วส่งมาที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่อีกทั้งมีการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อลุยสร้างพิพิธภัณฑ์แม่โดยสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของพิพิธภัณฑ์แม่ได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสุรวงศ์เลขที่บัญชี147-4-87839-2 ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ 

    “ ถ้ารู้จักแม่แท้จริงโลกจะมีสันติภาพถ้าหากว่าในโลกนี้คนทั้งโลกต่างรู้จักแม่รู้จักลูกต่อกันและกันเป็นอย่างดีและประพฤติต่อกันและกันให้เป็นอย่างดีระหว่างแม่กับลูกแล้วโลกนี้ก็จะมีสันติภาพสันติสุขมหาศาลถึงที่สุดไม่มีอะไรเปรียบได้” พุทธทาสภิกขุกล่าวถึง”แม่” ซึ่งจะเป็นหนึ่งในข้อความที่บันทึกไว้ในพระเจดีย์ที่รำลึกถึงแม่

 

 


 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'