10ปีข้างหน้าอันตรายอย่างมาก!คนดังแท็กทีมผุด'สถาบันทิศทางไทย'รับมือภัยจากอุดมการณ์'ปฏิกษัตริย์นิยม'


   

6 ก.ค.62 - นายสุวินัย  ภรณวลัย อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าในที่ประชุมคณะผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยวันนี้ ตัวผมถูกทาบทามให้เป็น "ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ"ของสถาบันทิศทางไทย

สถาบันทิศทางไทยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น "เครือข่ายแห่งคลังปัญญาของประเทศนี้" ที่บูรณาการองค์กรสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลเข้ากับเครือข่ายปัญญาชนผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อช่วยกันยกระดับการรับรู้และสติปัญญาของผู้คนในสังคมโดยรวมให้มุ่งไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

คณะผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยไม่ได้มีเจตนาสร้างสถาบันทิศทางไทยนี้ให้เป็นองค์กรสู้รบทางการเมืองหรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นศัตรูโดยเฉพาะ แต่เรามุ่งมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์และอย่างเป็นองค์รวมตามความเป็นจริงและปฏิบัติได้จริงโดยถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆของสถาบันทิศทางไทย

เนื้อหาของหลักสูตรหลักๆของสถาบันทิศทางไทย น่าจะประกอบขึ้นจากองค์ความรู้ 4 ส่วนด้วยกันคือ

(1) องค์ความรู้เกี่ยวกับอนาคต

จะเข้าใจอนาคตของโลกในภาพรวมหลังจากนี้ได้อย่างไรโดยไม่หลงทาง หรือติดอยู่ในกับดักทางความคิดจนไม่เห็นความเป็นจริงของตัวเองและสังคมอย่างที่มันเป็นจริงๆ

(2) องค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21

อะไรคือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่คนไทยควรมี

ที่เราคิดอยู่ คือ ทักษะทางจิตกับทักษะการตื่นรู้(ความรู้ตัว) เพื่อแปรข้อมูลเป็นปัญญา

(3) องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจุบัน

รู้ทันความเป็นไปของสังคมและของโลก อย่างไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใคร จนสามารถมองปัจจุบันอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆมิติตามที่มันเป็นจริง และไม่ถูกบิดเบือน

ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการรับรู้ความเป็นจริงโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และอุปทานรวมหมู่

(4) องค์ความรู้เกี่ยวกับอดีต

รักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาโบราณที่ทรงคุณค่าเอาไว้เพื่อมอบให้เป็นมรดกทางความคิดและมรดกทางจิตวิญญาณแก่อนุชนคนรุ่นหลัง
*******
นี่คือทิศทางและแนวคิดหลักๆของสถาบันทิศทางไทยที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกสามเดือนข้างหน้า

สถาบันทิศทางไทยเชื่อว่า คนทุกรุ่นทุกวัยล้วนมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเหมือนกันทั้งสิ้นผ่านการกระทำเชิง "จิตอาสา" และผู้ให้

เพราะองค์ความรู้และภูมิปัญญาทั้งปวงเป็น "สินค้าสาธารณะ"ที่สมควรเอามาแบ่งปันกัน เกื้อกูลกันดุจเดียวกับธรรมะ เพื่อช่วยยกระดับชีวิตและการพัฒนาชีวิตโดยรวม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายสุวินัย โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าได้พูดคุยหารือกับนายสนธิญาณ   ชื่นฤทัยในธรรม สื่อมวลชนอาวุโสถึงแผนการขับเคลื่อนสังคมไทยภายใต้จารีตประชาธิปไตยไทย  ซึ่งเนื้อหาในเฟสบุ๊กได้อธิบายถึงอุดมการณ์แบบ "ปฏิกษัตริย์นิยม (Anti-royalism)"ว่าได้ถูกจุดขึ้นแล้วในสังคมไทย  หากไม่มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับในเรื่องนี้  อีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อันตรายเป็นอย่างมาก

สำหรับรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยประกอบด้วย  1.นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม  2.ดร.สุวินัย   ภรณวลัย  3.ดร.กิตติธัช   ชัยประสิทธิ์ 4. ดร.เวทิน   ชาติกุล   5.ดร.แสงเทียน อยู่เถา 6.นายพรชัย   ปัทมินท์  7.นายฉัตรชัย   ภู่โคกหวาย  8.นายเดช  พุ่มคชา 9.นายธงชัย   สุวรรณวิหค 10.นายธนุ   สุขบำเพิง   11.นางสาวกิ่งการะเกด  ชื่นฤทัยในธรรมและ 12.พล.ท.นันทเดช  เมฆสวัสดิ์


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"