10ปีข้างหน้าอันตรายอย่างมาก!คนดังแท็กทีมผุด'สถาบันทิศทางไทย'รับมือภัยจากอุดมการณ์'ปฏิกษัตริย์นิยม'


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ค.62 - นายสุวินัย  ภรณวลัย อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าในที่ประชุมคณะผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยวันนี้ ตัวผมถูกทาบทามให้เป็น "ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ"ของสถาบันทิศทางไทย

สถาบันทิศทางไทยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น "เครือข่ายแห่งคลังปัญญาของประเทศนี้" ที่บูรณาการองค์กรสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลเข้ากับเครือข่ายปัญญาชนผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อช่วยกันยกระดับการรับรู้และสติปัญญาของผู้คนในสังคมโดยรวมให้มุ่งไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

คณะผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยไม่ได้มีเจตนาสร้างสถาบันทิศทางไทยนี้ให้เป็นองค์กรสู้รบทางการเมืองหรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นศัตรูโดยเฉพาะ แต่เรามุ่งมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์และอย่างเป็นองค์รวมตามความเป็นจริงและปฏิบัติได้จริงโดยถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆของสถาบันทิศทางไทย

เนื้อหาของหลักสูตรหลักๆของสถาบันทิศทางไทย น่าจะประกอบขึ้นจากองค์ความรู้ 4 ส่วนด้วยกันคือ

(1) องค์ความรู้เกี่ยวกับอนาคต

จะเข้าใจอนาคตของโลกในภาพรวมหลังจากนี้ได้อย่างไรโดยไม่หลงทาง หรือติดอยู่ในกับดักทางความคิดจนไม่เห็นความเป็นจริงของตัวเองและสังคมอย่างที่มันเป็นจริงๆ

(2) องค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21

อะไรคือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่คนไทยควรมี

ที่เราคิดอยู่ คือ ทักษะทางจิตกับทักษะการตื่นรู้(ความรู้ตัว) เพื่อแปรข้อมูลเป็นปัญญา

(3) องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจุบัน

รู้ทันความเป็นไปของสังคมและของโลก อย่างไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใคร จนสามารถมองปัจจุบันอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆมิติตามที่มันเป็นจริง และไม่ถูกบิดเบือน

ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการรับรู้ความเป็นจริงโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และอุปทานรวมหมู่

(4) องค์ความรู้เกี่ยวกับอดีต

รักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาโบราณที่ทรงคุณค่าเอาไว้เพื่อมอบให้เป็นมรดกทางความคิดและมรดกทางจิตวิญญาณแก่อนุชนคนรุ่นหลัง
*******
นี่คือทิศทางและแนวคิดหลักๆของสถาบันทิศทางไทยที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกสามเดือนข้างหน้า

สถาบันทิศทางไทยเชื่อว่า คนทุกรุ่นทุกวัยล้วนมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเหมือนกันทั้งสิ้นผ่านการกระทำเชิง "จิตอาสา" และผู้ให้

เพราะองค์ความรู้และภูมิปัญญาทั้งปวงเป็น "สินค้าสาธารณะ"ที่สมควรเอามาแบ่งปันกัน เกื้อกูลกันดุจเดียวกับธรรมะ เพื่อช่วยยกระดับชีวิตและการพัฒนาชีวิตโดยรวม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายสุวินัย โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าได้พูดคุยหารือกับนายสนธิญาณ   ชื่นฤทัยในธรรม สื่อมวลชนอาวุโสถึงแผนการขับเคลื่อนสังคมไทยภายใต้จารีตประชาธิปไตยไทย  ซึ่งเนื้อหาในเฟสบุ๊กได้อธิบายถึงอุดมการณ์แบบ "ปฏิกษัตริย์นิยม (Anti-royalism)"ว่าได้ถูกจุดขึ้นแล้วในสังคมไทย  หากไม่มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับในเรื่องนี้  อีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อันตรายเป็นอย่างมาก

สำหรับรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยประกอบด้วย  1.นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม  2.ดร.สุวินัย   ภรณวลัย  3.ดร.กิตติธัช   ชัยประสิทธิ์ 4. ดร.เวทิน   ชาติกุล   5.ดร.แสงเทียน อยู่เถา 6.นายพรชัย   ปัทมินท์  7.นายฉัตรชัย   ภู่โคกหวาย  8.นายเดช  พุ่มคชา 9.นายธงชัย   สุวรรณวิหค 10.นายธนุ   สุขบำเพิง   11.นางสาวกิ่งการะเกด  ชื่นฤทัยในธรรมและ 12.พล.ท.นันทเดช  เมฆสวัสดิ์


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'