“อนุทิน” มั่นใจ พรรคร่วมตอบรับนโยบาย “ภูมิใจไทย”


   

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอนโยบายของพรรค เพื่อยกร่างเป็นนโยบายรัฐบาล ว่า พรรคภท.มอบหมายให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอและชี้แจงนโยบายของพรรคในการหารือร่างนโยบายรัฐบาล โดยนโยบายด้านสาธารณสุขนั้น ตนยืนยันว่าจะผลักดันแต่ละนโยบายไปพร้อมๆกัน ทั้งนโยบายกัญชาเสรี ยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ

เมื่อถามว่า บางนโยบายของพรรคภท.ที่อาจทับซ้อนกับนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล จะดำเนินการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดี เพราะหากนโยบายทับซ้อนหรือใกล้เคียงกัน แสดงว่าพรรคการเมืองมีความเห็นสอดคล้องกัน สำหรับพรรคภท. เราพยายามจัดตำแหน่งรัฐมนตรีให้ไปอยู่ในกระทรวงที่สามารถผลักดันนโยบายของพรรคได้ หากกระทรวงไหนที่พรรคภท.เป็นเจ้ากระทรวง อาจจะลำดับความสำคัญโดยยกนโยบายของพรรคขึ้นมาได้สะดวกมากกว่า แต่ถ้ากระทรวงไหนที่พรรคภท.ไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวง ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการที่ต้องพูดคุยประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการจากพรรคอื่น รวมถึงข้าราชการในการผลักดันทำนโยบายให้สำเร็จ ทั้งนี้ มั่นใจว่านโยบายทั้งหมดของพรรคภท.จะได้รับการยอมรับ เพราะไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใดจะเห็นแย้งกับเรา ขณะเดียวกัน พรรคภท.ก็พร้อมสนับสนุนนโยบายของพรรคอื่น หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'