สพฐ.ทำหนังสือถามคลังค่าตอบแทนคนแต่งตำรา


   


8ก.ค.62-นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าววว่า ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อดีต รมว.ศธ.)  ได้เคยหารือถึงกรณีค่าลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดพิมพ์แบบเรียนก็จะต้องมีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เขียนหนังสือเรียนจำนวน ร้อยละ 3 จากการพิมพ์แบบเรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท แต่ในเมื่อ สพฐ.เป็นผู้ว่าจ้างให้นักเขียนมาแต่งตำราเรียนให้สาเหตุใดลิขสิทธิ์จึงไม่ตกเป็นของ สพฐ.อีกทั้งยังต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทุกปี  รวมถึง ค่าลิขสิทธิ์ยังตกเป็นมรดกของทายาทนักเขียนด้วย  โดยเรื่องดังกล่าว   เมื่อมีการตรวจสอบในรายละเอียด พบว่า ไม่ใช่ค่าลิขสิทธิ์ แต่เป็นค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้เขียนหนังสือเรียน ดังนั้นนพ.ธีระเกียรติ จึงได้เซ็นคำสั่งยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูต  รหรือสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552 แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ทั้งนี้เป็นการสมควรยกเลิกการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการสอนตามระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

“หลังจากที่มีคำสั่งยกเลิกระเบียบดังกล่าวไปแล้ว ขณะนี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อทบทวนแนวทางการให้ค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ว่ายังต้องดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากการจัดทำหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทำ และในหนังสือเรียนแต่ละเล่มนั้นยังมีการนำบทความหรือบทกลอนจากผู้เขียนต่างๆ มาใช้อยู่   โดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แต่งบทความและบทกลอนนั้นๆ  ดังนั้น สพฐ.จึงจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดการดำเนินการเหล่านี้ไปที่กระทรวงการคลัง แต่ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาที่สพฐ.”เลขาฯ กพฐ. กล่าว


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'