อิริยาบถ..ที่ต้องระวัง


   


    การนั่งยอง หรือคุกเข่านานเกินไป ทำให้ปวดเข่า และข้อเข่าเสื่อมได้ ฉะนั้นคงไม่ต้องแปลกใจสำหรับนักปฏิบัติ หรือคนชอบนั่งสมาธิ มักจะร้องโอดร้องโอยเวลาลุกและนั่ง หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ก็มีวิธีป้องกันแก้ไขด้วยการเล่นโยคะ ยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำ ก็จะผ่อนคลายได้ดีค่ะ. 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'