เหยียดไหม?'สุชาติ'ถามเนติบริกรหน้าปลาจวด คุณยังติดใจอาลัยในแรงเฉื่อยแห่งอำนาจพิเศษหรืออย่างไร


   

9 ก.ค.62-สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ( ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ) ยกเว้นจะปกครองด้วยระบอบ "มาเฟีย" หรือระบอบ "เกสตาโป"

มีการเลือกตั้งแล้ว มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว แถมยังมี "ส.ว.ลากตั้ง" อีก 250 คน จะเลือกปกครองในระบอบ หรือระบบใด ก็ว่ามาให้ชัดเจน

หรือว่ายังติดใจการใช้อำนาจพิเศษแบบเผด็จการ คสช.เหมือนเมื่อ 5 ปีก่อน ก็ว่ามาให้ชัดเจนเสียตั้งแต่ต้น จะได้อภิปรายถูก

ถามจริง - ถามเนติบริกรหน้าปลาจวดคนนั้นนั่นแหละ - คุณยังติดใจอาลัยในแรงเฉื่อยแห่ง "อำนาจพิเศษ" หรืออย่างไร.

 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'