ส่อเค้ามหา'ลัย เลิกเปิด -ปิดภาคเรียนตามอาเซียน "ปอมท." เดินหน้าเคลื่อนไหวสุดกำลัง


   

9ก.ค.62-นายวีรพล  แสงปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า หลังจากที่ทาง ปอมท.ได้มีมติว่ามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม คือภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เมษายน  ส่วนการเปิดปิดเรียนตามประเทศอาเซียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม  เนื่องจากการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการดำเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ทำให้การฝึกปฏิบัติการสอนไม่สอดคล้องกับการเปิดเรียนของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งทาง ปอมท.ได้หารือเรื่องนี้ตลอด ล่าสุดได้มอบให้ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปคุยกับทางสภามหาวิทยาลัยของตนเองว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร และให้มารายงาน ปอมท. ซึ่งในการประชุมปอมท.ครั้งต่อไปในวันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือด้วย

“ที่ผ่านมา ปอมท.เคยเสนอเรื่องนี้ถึงพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน  แต่เรื่องยังเงียบ และเคยเสนอเรื่องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว ทปอ.แจ้งว่าการเปิดปิดภาคเรียนเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย โยนให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปพิจารณาเอง ดังนั้นในการประชุมปอมท.ครั้งต่อไปจะต้องมาดูด้วยว่าจะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ เพื่อช่วยผลักดันเรื่องนี้ด้วย”นายวีรพล กล่าว

ด้านนางสาวพัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) ได้กลับไปเปิดเรียนตามเดิมเกินครึ่งแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนเหมือนกันทั้งหมด  เพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย เพราะการเปิดปิดภาคเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และนิสิตนักศึกษาอย่างมาก
 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"