อย่าเอี้ยวตัวหยิบของ 


   


    อายุที่มากขึ้น กล้ามเนื้อก็จะยืดหยุ่นน้อยลง โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย เส้นก็จะยึดหรือตึงมากกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ดังนั้นอิริยาบถการเอี้ยวตัวหยิบของ หากไม่ระวังก็จะเป็นอันตรายเกินกว่าที่จะนึก โดยเฉพาะการเอี้ยวตัวไปหยิบของที่ด้านหลัง เช่น เบาะหลังรถ อาจทำให้กล้ามเนื้อและหลังที่ไม่ได้ตั้งตัวบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง บาดเจ็บที่ข้อไหล่ ปวดต้นคอ ปวดหลังได้ค่ะ.