นาทีเซ่นปกปิดทรัพย์ ศาลสั่งคุก1เดือนปรับ4พันห้ามนั่งรัฐมนตรีตลอดชีวิต


   

 ศาลฎีกาตัดสินจำคุก 1 เดือน ปรับ 4 พัน "นาที" ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ไม่ยื่นบัญชีหนี้สินสามี  โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี "ศักดิ์สยาม" ชี้หากคำพิพากษาทำพ้นเก้าอี้ ส.ส. เลื่อน "พ.อ.เศรษฐพงค์" ขึ้นเป็น ส.ส.แทน

    ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันที่ 9 ก.ค. นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษา พร้อมองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดพิจารณาครั้งแรก เพื่อสอบคำให้การจำเลย คดีหมายเลขดำ อม.346/2561 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นฟ้องนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา กระทำความผิด ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32, 33, 34 กรณีนางนาที ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ยื่นบัญชีหนี้สินของนายพิพัฒน์ คู่สมรส เมื่อครั้งที่นางนาทีต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์-หนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2554 และเมื่อพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 9 ธ.ค. 2556 โดยนางนาทีไม่ได้ยื่นบัญชีหนี้สินเงินกู้ของสามี จำนวน 8,575,079 บาท และ 25 ล้านบาท
    โดยวันนี้ นางนาทีเดินทางมาพร้อมกับนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ ซึ่งมีผู้ติดตามมาให้กำลังใจร่วม 20 คน 
    ขณะที่เมื่อเริ่มพิจารณาคดี ศาลได้สอบถามนางนาทีว่ามีทนายความแล้วหรือไม่ นางนาทีตอบว่า มี พร้อม ขอให้การรับสารภาพข้อกล่าวหาดังกล่าว 
    องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ พยานหลักฐานเพียงพอที่จะมีคำพิพากษาได้แล้วโดยไม่ต้องไต่สวน จึงงดการไต่สวน 
    องค์คณะพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนที่เข้ารับตำแหน่งนั้นหมดอายุความแล้ว จึงมีประเด็นวินิจฉัยเฉพาะการไม่ยื่นบัญชีหนี้สินหลังพ้นตำแหน่ง ซึ่งการกระทำนั้นเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ มาตรา 32, 33 พิพากษาห้ามนางนาที ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 9 ธ.ค.2556 จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท ตามมาตรา 119 ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกเป็นเวลา 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 
    ภายหลังฟังคำพิพากษาแล้ว เมื่อจะเดินทางกลับ นางนาทีมีอาการคล้ายเป็นลม ต้องมีผู้ช่วย 2 คนเดินประคอง ซึ่งคนใกล้ชิดแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากนางนาทีมีอาการคล้ายความดันขึ้น
    นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความของนางนาที กล่าวว่า วันนี้นางนาทีไม่ค่อยสบาย แต่ก็ได้ฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกคน และยังฝากขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตา ซึ่งทุกอย่างก็ได้จบลงด้วยดี 
    ถามถึงผลจากคำพิพากษาของศาลจะทำให้นางนาทีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.หรือไม่ ตามกฎหมายใหม่ ทนายความ กล่าวว่า ต้องไปว่ากันอีกทีหลังจากนี้ ตนเพียงได้รับมอบหมายให้ดูเฉพาะในส่วนของคดีความเท่านั้น 
    ซักว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม่ นายนรวิชญ์ระบุว่า จะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันอีกครั้ง
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนางนาทีนั้น ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเครือพีที ซึ่งนางนาทีเคยได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง เอฟซี ส่วนการทำงานทางการเมืองนั้น นางนาทีเคยเป็น ส.ว.จังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้ง ส.ว.ปี 2549 แล้วต่อมาได้เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพื่อนเนวิน เคยได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา ยุคนายชัย ชิดชอบ ปี 2551-2554 ด้วย โดยนางนาทีได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทยครั้งแรก ปี 2554 
    โดยการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ครั้งแรกต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อสมัยแรก วันที่ 3 ก.ค.2554 นั้น นางนาทีแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 90,109,472.45 บาท โดยนายพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 214,379,539.25 บาท รวมทรัพย์สิน 304,489,011.70 บาท และมีหนี้สินจำนวน 2,310,028.19 บาท 
    ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามีนางนาทีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม กรณีอาจถูกสังคมครหาหรือไม่หากรับตำแหน่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งที่นางนาที คู่สมรส ถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ามีความผิด จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ
    สำหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ระบุว่า รัฐมนตรีต้อง (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี (3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (7) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง
    ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาสั่งจำคุกนางนาทีเป็นเวลา 1 เดือน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ปรับเงิน 4,000 บาท จากกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า หากคำพิพากษานี้มีผลให้นางนาทีขาดคุณสมบัติ ส.ส. ตามกระบวนการแล้ว ก็ต้องเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคขึ้นมา 1 ลำดับ ซึ่งคือลำดับที่ 13 ของ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค ภท. 
    "ขณะนี้ผมยังไม่เห็นคำพิพากษา จึงขอพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลอย่างไรต่อสมาชิกภาพ ส.ส.ของนางนาทีหรือไม่ อย่างไร" เลขาฯ พรรค ภท.กล่าว.


ดีใจกับ "คุณเปรมชัย" ด้วย! หลัง "นอนคุก" หนึ่งคืน......... ในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ก็ได้รับประกันตัวในชั้นฎีกาออกมาเมื่อวาน (๑๓ ธ.ค.๖๒)

เสียงร้องทารกก่อน "ถูกยุบ"
ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'