ผู้ตรวจฯเรียก'ชวน'แจงคำร้อง'เสรีพิศุทธ์'ที่ประชุมรัฐสภาเลือกนายกฯขัดรธน.


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.ค.62 - นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส   ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ส่งเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีเห็นว่าการประชุมร่วมสภาผู้แทนราษฎร และประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสองหรือไม่  ว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร้องว่า การแต่งตั้งเป็นนายกฯควรเป็นอำนาจของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม และให้ความเห็นชอบผู้สมควรเป็นนายกฯตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 159 กำหนดไว้  แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภากลับดำเนินการตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ให้ที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความชอบ จึงเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้อง เป็นการละเมิดสิทธิ  ที่ประชุมผู้ตรวจฯจึงเห็นว่า  เรื่องนี้มีการอ้างถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรัฐสภา ซึ่งจะต้องฟังข้อเท็จจริงและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะมีหนังสือไปยังประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ชี้แจงกลับมา.


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'