สภาฯมีไว้ล้มนายกฯคว่ำรัฐบาล! พท.ขู่'บิ๊กตู่'คุมครม.19พรรคให้รอด


   

10 ก.ค. 62 - นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดกระทบมาถึงพรรคฝ่ายค้านว่าอย่าใช้เวทีสภาฯ ล้มรัฐบาลและให้เลิกตีรวนเมื่อร่างพระราชบัญญํติ (พ.ร.บ.) งบประมาณฯ เข้าสู่สภาฯ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาฯ ซึ่งเป็นที่รวมของ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  สภาฯ คือสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนทางนิติบัญญัติ เป็นเวทีให้กำเนิดนายกฯ ขณะเดียวกันก็พร้อมจะเป็นเวทีล้มนายกฯ และคว่ำรัฐบาล ซึ่งประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็เป็นเช่นนี้ทั่วโลก 
       
นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ในการควบคุมรัฐบาลโดยสภาฯ นั้น มาตรการที่เข้มข้นและรุนแรงที่สุด คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งก็คือการล้มรัฐบาล หากนายกฯ และรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลว ใช้อำนาจไปในทางทุจริต ประชาชนย่อมไม่ต้องการให้บริหารประเทศต่อไป พรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่จัดการเอานายกฯ หรือรัฐบาลนั้นออกไป คือกติกาอันชอบธรรม การรัฐประหารเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งของประชาชนต่างหากที่สมควรถูกประณามและถูกต่อต้าน
          
"ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นกฎหมายที่สำคัญ เพราะใช้เงินภาษีของประชาชนเป็นล้านๆ บาท พรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ไม่มีซูเอี๋ยหรือเกรงใจนายกฯ หรือรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด การอภิปรายและการลงมติต่างๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์อย่าห่วงว่าฝ่ายค้านจะตีรวน แต่ให้ระวังขนดหางไว้ให้ดี รัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนงูฉ้อฉลอำนาจ แย่งชามข้าวกันไม่เลิก ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ก็จะถูกฝ่ายค้านตีขนดหาง จนเลื้อยไปไหนไม่ได้ จึงขอเตือนให้พล.อ.ประยุทธ์ไปควบคุม ครม. จากรัฐบาล 19 พรรคให้ดีก็แล้วกัน เดี๋ยวจะหาว่าพรรคฝ่ายค้านไม่บอก" รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุ.

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา