ทนายแดงโวยคสช.โอนคดีศาลทหารไปยุติธรรม จำเลยต้องหาเงินประกันใหม่


   

10 ก.ค. 62 - นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนคดีมาศาลยุติธรรม ว่า คำสั่งดังกล่าวตาม ข้อ 2 วรรคสอง ที่ว่า “บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทําก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทําความผิดที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีของศาลทหาร ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้นๆ ไปยังศาลยุติธรรม” 

ซึ่งพออ่านดูแล้วอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติทันที  กล่าวคือ 1.บรรดาคดีต่างๆ ที่เคยอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหารกรุงเทพ หรือศาลทหารมณฑลทหารบกต่างๆ ในต่างจังหวัด ก็จะต้องถูกโอนไปยังศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจของศาลจังหวัดนั้น เช่น ในศาลทหารกรุงเทพฯ คดีก็จะถูกโอนไปยังศาลอาญา หรือคดีที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น จะโอนคดีไปยังศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งกระบวนการพิจารณาในศาลทหารที่ผ่านมาทนายความหลายท่านอาจมีข้อกังขาหรือข้อกังวลจากการสืบพยานก็ดี เมื่อไปศาลยุติธรรมก็จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป โดยอาจจะไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ทั้งหมด  

2.การโอนคดีไปให้ศาลยุติธรรมพร้อมกับเอาตัวจำเลยไปด้วย ศาลยุติธรรมที่รับคดีก็ต้องรับตัวและดำเนินออกหมายขังอีกครั้ง ปัญหาจึงมีว่าหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จะยังไม่ได้หลักทรัพย์คืนจากศาลทหารในทันที จำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราวหากไม่อยากถูกคุมขังอีกในวันนั้นก็จะต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มาวางต่อศาลยุติธรรมเพื่อประกันตัวออกไป เรื่องนี้จึงเป็นปัญหาว่าทุกๆ คนต้องหาหลักทรัพย์ชุดที่สองไปประกันตัวอีก ในวันส่งตัวไปศาล บาปเคราะห์เช่นนี้จึงตกกับจำเลยซึ่งเป็นประชาชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หัวหน้า คสช. ในฐานะที่ออกคำสั่ง หรือพูดง่ายๆ ว่า ท่านสร้างปัญหานี้ไว้ จะต้องหาทางคลี่คลายให้กับประชาชนด้วย ไม่เช่นนั้นประชาชนจะต้องถูกคุมขังซ้ำอีก

“ในหลักปฏิบัติจำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราว หากไม่อยากถูกคุมขังอีกในวันนั้น ก็จะต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มาวางต่อศาลยุติธรรมเพื่อประกันตัวออกไป หรือนายประกันต้องขอคัดสำเนาสัญญาประกันและใบเสร็จรับเงินหรือรับหลักประกันจากศาลทหาร พร้อมรับรองการมีอยู่ของหลักประกันมายื่นต่อศาลยุติธรรม คสช. ศาลทหารและสำนักงานศาลยุติธรรมควรต้องรับทราบปัญหานี้” นายวิญญัติ กล่าวทิ้งท้าย.


"หลวงพ่อทวด"........ ยังคงนั่งมองลูกหลานและบ้านเมืองไทยด้วยเมตตาอยู่ในมณฑปวัดช้างให้ ริมทางรถไฟ เหมือนทุกๆ ปี

เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร
โศกนาฏกรรมสัตว์การเมือง