ทนายแดงโวยคสช.โอนคดีศาลทหารไปยุติธรรม จำเลยต้องหาเงินประกันใหม่


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.ค. 62 - นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนคดีมาศาลยุติธรรม ว่า คำสั่งดังกล่าวตาม ข้อ 2 วรรคสอง ที่ว่า “บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทําก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทําความผิดที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีของศาลทหาร ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้นๆ ไปยังศาลยุติธรรม” 

ซึ่งพออ่านดูแล้วอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติทันที  กล่าวคือ 1.บรรดาคดีต่างๆ ที่เคยอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหารกรุงเทพ หรือศาลทหารมณฑลทหารบกต่างๆ ในต่างจังหวัด ก็จะต้องถูกโอนไปยังศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจของศาลจังหวัดนั้น เช่น ในศาลทหารกรุงเทพฯ คดีก็จะถูกโอนไปยังศาลอาญา หรือคดีที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น จะโอนคดีไปยังศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งกระบวนการพิจารณาในศาลทหารที่ผ่านมาทนายความหลายท่านอาจมีข้อกังขาหรือข้อกังวลจากการสืบพยานก็ดี เมื่อไปศาลยุติธรรมก็จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป โดยอาจจะไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ทั้งหมด  

2.การโอนคดีไปให้ศาลยุติธรรมพร้อมกับเอาตัวจำเลยไปด้วย ศาลยุติธรรมที่รับคดีก็ต้องรับตัวและดำเนินออกหมายขังอีกครั้ง ปัญหาจึงมีว่าหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จะยังไม่ได้หลักทรัพย์คืนจากศาลทหารในทันที จำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราวหากไม่อยากถูกคุมขังอีกในวันนั้นก็จะต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มาวางต่อศาลยุติธรรมเพื่อประกันตัวออกไป เรื่องนี้จึงเป็นปัญหาว่าทุกๆ คนต้องหาหลักทรัพย์ชุดที่สองไปประกันตัวอีก ในวันส่งตัวไปศาล บาปเคราะห์เช่นนี้จึงตกกับจำเลยซึ่งเป็นประชาชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หัวหน้า คสช. ในฐานะที่ออกคำสั่ง หรือพูดง่ายๆ ว่า ท่านสร้างปัญหานี้ไว้ จะต้องหาทางคลี่คลายให้กับประชาชนด้วย ไม่เช่นนั้นประชาชนจะต้องถูกคุมขังซ้ำอีก

“ในหลักปฏิบัติจำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราว หากไม่อยากถูกคุมขังอีกในวันนั้น ก็จะต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มาวางต่อศาลยุติธรรมเพื่อประกันตัวออกไป หรือนายประกันต้องขอคัดสำเนาสัญญาประกันและใบเสร็จรับเงินหรือรับหลักประกันจากศาลทหาร พร้อมรับรองการมีอยู่ของหลักประกันมายื่นต่อศาลยุติธรรม คสช. ศาลทหารและสำนักงานศาลยุติธรรมควรต้องรับทราบปัญหานี้” นายวิญญัติ กล่าวทิ้งท้าย.


ตลาดข่าววันนี้.......ยังคงเซ็งแซ่อยู่กับเรื่องศึกชิงตำแหน่ง "เจ้าสำนัก" พลังประชารัฐ ระหว่างทีมบุ๋น "สมคิด-อุตตม-สนธิรัตน์"กับทีมบู๊ "พลเอกประวิตร-สุริยะ-สมศักดิ์"

พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"