เข้าพรรษาแล้วเชิญชวนลด ละ เลิกดื่มเปลี่ยนชีวิตลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน


   

 

12ก.ค.62-นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2561 พบมีผู้เสียชีวิต 1 ล้าน 3 แสนคน ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 22,491 คน ลดลงจากเดิม 2,000 คน  และไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 จากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.7 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ในนั้นเป็นเหยื่อคนดื่มแล้วขับ เกือบ 50% และบาดเจ็บอีกหลายล้านคน พิการนับแสนคน

ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้ลดความเสี่ยง ลดการเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากการดื่มแล้วขับ โดยใช้โอกาสวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 ตุลาคม 2562  เริ่มต้นลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3 เดือนหรือตลอดชีวิตได้ยิ่งดี เพราะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย  เนื่องจากสุราเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งการบ่อนทำลายสุขภาพมากกว่า 200  โรค  ทำลายเศรษฐกิจไทยปีละไม่น้อย ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำเมาของคนไทยเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท  

"ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน หรือประมาณ 90 วัน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถลดอัตราการบาดเจ็บได้เกินครึ่งหนึ่ง  จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุม 33 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พบว่า ในช่วง 3 เดือน เข้าพรรษา จำนวนการเกิดเหตุ ยอดบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องแอดมิด ลดลงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปกติ 25-30 รายต่อวัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตที่ดี  ด้วยการ งดเหล้า เข้าพรรษา  ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ลด ละ เลิกถาวร เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม”  นายพรหมมินทร์   กล่าว

 ทั้งนี้ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา หากมีผู้ฝ่าฝืน ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 2551 มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  สำหรับบทลงโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522  เมาแล้วขับ   จำคุก 1 ปี    ปรับ 10,000-20,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ   พักใบอนุญาต 6  เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"