กฟน. จัดหลักสูตร MEA Service อบรมช่างไฟฟ้าฯ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการทันสมัยผ่าน MEA E-Fix Application


   

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "MEA Service" ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ กฟน. เพื่อให้บริการด้านระบบไฟฟ้ากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการผ่าน MEA E-Fix Application ศูนย์รวมช่างไฟฟ้ามืออาชีพให้บริการด้านไฟฟ้าที่ กฟน. จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้  พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "MEA Service" ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แล้ว โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการให้บริการทางระบบไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทีมช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ กฟน. ตลอดจนเป็นการรองรับการเปิดให้บริการ MEA E-Fix Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวของ กฟน. ที่รวบรวมช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ กฟน. เพื่อให้บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  ซึ่ง กฟน. จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ช่างไฟฟ้า ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living


จะยุบสภา ลาออก หรืออยู่ต่อ มีให้ลุ้นกันรายวันจริงๆ การเมืองยุคนี้ จะบอกว่าอ่อนหัดก็ไม่ได้ เก๋าก็ไม่เชิง ทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน มันมีความเทาๆ แทรกอยู่ในทุกแง่ทุกมุม

เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ