บอร์ดกพฐ.เห็นด้วยกระจายอำนาจรับ นร.ไกด์ไลน์ "รร.แข่งขันสูง"ไม่ควรมีเด็กมากกว่า35คน/ห้อง


เพิ่มเพื่อน    

12ก.ค.62-บอร์ด กพฐ. เห็นด้วย สพฐ.กระจายอำนาจรับ นร. ให้พื้นที่ พร้อมมอบ สพฐ. สร้างความเข้าใจ ผอ. โรงเรียน เกี่ยวกับวิธีการจัดการอาหารกลางวัน "เอกชัย" ชี้ ไม่ควรจะเอา 20 บาทต่อหัวผูกกับนักเรียนทุกคน


นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 โดยประเด็นโรงเรียนแข่งขันสูงสอบเข้าร้อยละ 100 ที่ประชุมเห็นด้วยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระจายอำนาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดูแลเรื่องเหล่านี้ เพราะเป็นเรื่องระดับพื้นที่มากกว่าส่วนกลาง เพื่อให้กำหนดทุกอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ส่วนการจัดสอบนั้น อาจจะต้องให้มีการดำเนินการจัดสอบก่อนโรงเรียนอื่นๆ เพื่อที่เปิดโอกาสให้เด็กที่สอบไม่ได้ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ตามหลักการของ สพฐ.ที่เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน 

ทั้งนี้ในส่วนของ สพฐ.จะจัดทำหนังสือแจ้งไปยัง กศจ.และ สพท. ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเรื่องนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง นโยบายการทำงาน และสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้อง และปฎิทินการรับนักเรียนเพื่อป้องกันการวิ่งรอกสอบ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการกำหนดสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง เช่น อนุบาล 30 คน มัธยมศึกษาไม่เกิน 40 คนต่อห้อง ส่วนโรงเรียนแข่งขันสูงอาจจะ 35 คนต่อห้อง เพราะถ้ารับแข่งขันสูง35 คนต่อห้อง เด็กที่เหลือจะได้ไปเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นได้ 

 นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุม กพฐ. ยังได้หารือถึงโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการพูดคุยถึงการได้มาซึ่งโครงการอาหารกลางวันว่ามีกี่วิธี เช่น การจ้างเหมาทำ หรือโรงเรียนจะทำเอง และมีการพิจารณาถึงงบประมาณค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคนนั้น อาจจะไม่ต้องใช้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดูความเหมาะสม เพราะจริงๆ แล้ว โครงการอาหารกลางวัน 20บาทต่อคนอาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สพฐ.ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคน เบื้องต้น พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียน 200 คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคน ไม่มีปัญหา แต่ถ้าโรงเรียนที่มีนักเรียน 30-40 คน อาจจะมีปัญหา ซึ่งสพฐ.ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไปแล้วว่าต้องไปคิดว่าขั้นต่ำของอาหารกลางวันนักเรียนควรจะเท่าไร ที่ประชุมยังได้ฝาก สพฐ.ไปดูขั้นตอน สร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าไม่ควรใช้วิธีการเปิดประมูล ควรใช้วิธีการให้ผู้ที่เหมาแล้วมาดูว่า 20 บาทจะทำอาหารกลางวันอะไรบ้าง แล้วกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กรรมการโรงเรียน กรรมการนักเรียน ชุมชน เข้ามาร่วมเลือกก็จะทำให้ดีขึ้น 

 "อาหารกลางวัน ไม่ควรจะเอา 20 บาทต่อคน ผูกกับนักเรียนทุกคน เพราะโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนจำนวนมาก อาจจะลดเงินค่าอาหารจาก 20 บาทต่อคน เหลือ 15-18 บาทต่อคน ขณะที่โรงเรียนทีเด็กน้อย มีประมาณ 30 คน ควรจะเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 25 บาทต่อคน โดยนำเงินส่วนที่ลดจากโรงเรียนขนาดใหญ่ มาให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กน้อย ซึ่งถ้าทำแบบนี้ งบไม่เปลี่ยน งบจะเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิด เนื่องจากเงินไม่ได้ผ่านมายังสพฐ. เพราะเงินไปทางท้องถิ่น จึงไม่ได้เป็นระเบียบจากสพฐ. แต่เรื่องนี้ สพท.ควรไปหารืออย่างจริงจัง เปิดโอกาสไม่ต้องให้ทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพราะจริงๆ ไม่ควรทำ เนื่องจากอาหาร 20บาทต่อคน ควรจัดเต็ม เพื่อคุณภาพอาหารจัดเต็ม"ประธาน กพฐ. กล่าว 
 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก