แคมป์เพิ่มทักษะสตาร์ทอัพ


   


    การขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลนั้น  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการหน้าใหม่ (สตาร์ทอัพ) เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่การพัฒนาทักษะด้วยนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มมูลค่านั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นการสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจสมัยนี้ ขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
    ในส่วนของรัฐบาลหลายๆ หน่วยงานเอง ก็ให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับเรื่องนี้ รวมกระจกไร้เงาก็ได้เผยแพร่กระบวนการทำงานและนโยบายต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะของเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพไปอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ใช่ว่าจะมีอยู่แค่นั้น เพราะยังมีอีกหลายโครงการที่ออกมาช่วยเหลือด้านนี้มากขึ้น
    และอีกโครงการที่เมื่อเร็วๆ นี้ออกมาเพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ได้แก่ หลักสูตรการอบรมโครงการ The Basecamp (เดอะ เบสแคมป์) ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ที่นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วม หรือโค-เวิร์กกิ้ง สเปซ เพื่อพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังมีหลักสูตรด้านพื้นฐานการสร้างแบรนด์ วิธีการนำเสนอแผนธุรกิจกับแหล่งทุน การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหรือการออกแบบ 3D รวมทั้งพื้นฐานทางด้านการเงิน 
    สำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ การส่งเสริมด้านการสร้างสายสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจ การออกแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดจริง รวมถึงการได้ทดลองนำเสนอแผนธุรกิจให้กับแหล่งทุนอีกด้วย ผลจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ จนสามารถพัฒนาธุรกิจ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
    รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าทางธุรกิจ มูลค่าการจ้างงาน และมูลค่าการลงทุน) โดยรวมกว่า 53 ล้านบาท และมีผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 1 : 13.25 เท่า ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการอีกหลายรายในโครงการฯ จะสามารถพัฒนาตนเอง ต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นได้อย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกัน
    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.ได้เล็งเห็นความจำเป็นจึงสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจ กลุ่มนักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักพัฒนานักออกแบบที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นให้ได้รับการพัฒนาให้เกิดแนวคิดในธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้
    สำหรับโครงการนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 120 ราย และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 50 ราย ในการเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ โดยมีโค้ช หรือผู้เชี่ยวชาญจากเดอะเวิลด์ สตาร์ทอัพ เฟสติวัล หน่วยงานจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างสตาร์ทอัพ ไปจนถึงการลงทุนกับสตาร์ทอัพมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีผลงานที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ Zading โปรตีนจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ผลงานของคุณภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ที่นำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นโปรตีนทดแทนหรือโปรตีนผง ส่งออกตลาดต่างประเทศ โดยเน้นจุดขายใช้จิ้งหรีดพันธุ์สะดิ้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ  และเลี้ยงในระบบออแกนิกส์ ซึ่งนอกจากจิ้งหรีดผงแล้ว ยังเตรียมทำผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดอื่นๆ อีก 
    เช่น เอนเนอจี้บาร์ เส้นขนมจีนอบแห้ง เป็นต้น รวมถึงผลงาน Medical Device ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์สไลด์แปบสเมียร์ ด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก ของนายปริญญา วัฒนนุกูลชัย และนายสมาธิ บัวคอม ที่เป็นการพลิกโฉมกระบวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยให้รวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาที จากวิธีปกติ ที่ต้องรอผลอย่างน้อย 3-5 วัน อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่านำเข้าถึง 50 เท่า    
    ซึ่งเห็นได้ชัดว่าโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือที่เรียกว่าทักษะให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดี และช่วยสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ระดับสากลได้ ซึ่งหวังว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะไม่จัดเพียงแค่ตั้งเดียวและเงียบหายไป แต่อยากจะให้ต่อยอดและขยายวงกว้างไปยังกลุ่มผู้ผลิตหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมให้เข้าถึงผู้ประกอบการได้ทุกรายในประเทศไทย.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'