นักวิทย์ไทย ค้นพบ "เทียนทยา" พืชชนิดใหม่ของโลก


เพิ่มเพื่อน    


 

15ก.ค.62-ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งในทางธรรมชาติ ยิ่งเรามีความหลากหลายมากเท่าไหร่ จะทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมมีความเสถียรมากขึ้นล่าสุด อ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ      ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นักพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์เทียนของไทย ค้นพบ "เทียนทยา" Impatiens jenjittikuliae Ruchis. & Suksathan พืชวงศ์เทียน BNalsaminaceae ชนิดใหม่ของโลก โดยปัจจุบันพบได้เฉพาะในเขตจังหวัดตากเท่านั้น ตีพิมพ์ในวารสาร Phytokeys ฉบับที่ 124 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


อ.ดร.สาโรจน์ เล่าว่า "เทียนทยา" เป็นพืชสกุลเทียน เป็นพืชล้มลุกสูง 30 ซม. ต้น ใบ และดอก มีขน ดอกสีม่วงอมชมพู ตนตั้งชื่อว่า "เทียนทยา" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล นักพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจุดประกายให้ตนสนใจที่จะศึกษาพืชกลุ่มนี้ โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจพรรณไม้เพื่อจัดทำคู่มือ พรรณพฤกษชาติของไทย หรือ Flora of Thailand ซึ่งเป็นการจัดทำคู่มือพรรณไม้มีท่อลำเลียงทุกชนิดที่พบในประเทศไทย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการในปี พ.ศ.2567 


ในส่วนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์หลายท่านที่มีส่วนร่วมในการเขียน Flora of Thailand โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งในกลุ่มของพืชตระวงศ์ขิง สกุลกระชายดำ สกุลชมพูกาหลง สกุลบุปผาบูโด วงศ์กล้วย วงศ์ผักบุ้ง วงศ์กล้วยไม้บางกลุ่ม แล้วก็มีพืชวงศ์เทียนที่ตนทำอยู่ โดยพร้อมให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องแก่ทั้งนักวิชาการ และประชาชนทั่วไป


"ในประเทศไทยมีพรรณไม้หลากหลายมาก อาจกล่าวได้ว่าพรรณไม้ทุกชนิดมีประโยชน์หมด เพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้อย่างไร แม้ไม่ได้มีประโยชน์ทางตรง แต่ก็มีประโยชน์ทางอ้อม เราจึงควรอนุรักษ์ไว้ให้มากที่สุด โดยตนอยากให้เทียนเป็นพืชที่สามารถดึงผู้คนให้หันมาสนใจในเรื่องของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพกันมากขึ้น จะได้เกิดความตระหนักกันมากขึ้น โดยหวังจะให้ส่งผลถึงในระดับเป็นนโยบายรัฐ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในส่วนของพื้นที่ป่ามากขึ้น" อ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล กล่าวทิ้งท้าย


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด