เสด็จออกมหาสมาคม28กค.


   


    สปน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 28 ก.ค.นี้ ช่วงเช้าตักบาตรท้องสนามหลวง  10.30 น.เสด็จออกมหาสมาคม ด้านมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรม 22 ก.ค.-4 ส.ค.จัดสถานที่ให้ ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลาง พร้อมจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" ถวายเป็นพระราชกุศล 
    เมื่อวันจันทร์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยช่วงเช้าจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่ท้องสนามหลวง ขณะที่ช่วงสายข้าราชการจะแต่งชุดปกติขาวปฏิญาณตนในเรื่องการทำความดีและการเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นจะมีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ในเวลา 10.30 น.จะมีการเสด็จออกมหาสมาคม ส่วนในช่วงบ่ายมีการวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆ  ขณะที่ในช่วงเย็นมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล จากนั้นในช่วงค่ำจะเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และในวันที่ 29 ก.ค.คาดว่าจะมีงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาล 
     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค โดยได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ให้ทุกจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนดำเนินการดังกล่าวด้วย 
    ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของจังหวัดให้สวยงาม  
    สำหรับกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 68 รูป หรือจำนวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ต่อจากนั้นเวลา 09.00  น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นในวันดังกล่าวแต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด อย่างสมพระเกียรติ
    "เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด พร้อมแต่งกายในชุดโทนสีเหลืองพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน" นายฉัตรชัยกล่าว. 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว