NGOsอีสานรายงานสภาพสังคมการเมือง ซัด'เอ็นจีโอชรา'แก่ตัวแล้วหนุนรัฐประหาร


   

16 ก.ค.62-  สถาบันสังคมและการเมือง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาองค์กรเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน เผยแพร่รายงานสังคมและการเมือง รายงานสังคมและการเมือง ฉบับที่ 1 สรุปสาระสำคัญดังนี้

นโยบายทวงคืนผืนป่าของเผด็จการทหาร คสช. : ความไม่เท่าเทียมโดยอำนาจบดบังการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

"พฤติกรรมอำนาจนิยมของทหารในระบอบราชการมีการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติต่อคนรวยและคนจนแตกต่างกันในระดับวิกฤติรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในระดับวิกฤติรุนแรงตามไปด้วย"

ฟื้นฟูประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเกิดใหม่

"ดังจะเห็นได้จากปัญญาชนและนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งหลายที่เคยเป็นฝ่ายก้าวหน้าต่อสู้กับเผด็จการในวัยหนุ่มสาวแต่พอแก่ตัวลงกลับเลือกยืนอยู่ฝ่ายอนุรักษ์ฯด้วยการสนับสนุนรัฐประหารและอำนาจนิยมของทหารแทน หากไม่ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแม้จะวัยร่วงโรยเพียงใดก็ตามวัยที่สูงอายุขึ้นมักจะกลายเป็นอนุรักษ์ฯในบั้นปลายชีวิต.

 


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์