NGOsอีสานรายงานสภาพสังคมการเมือง ซัด'เอ็นจีโอชรา'แก่ตัวแล้วหนุนรัฐประหาร


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ค.62-  สถาบันสังคมและการเมือง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาองค์กรเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน เผยแพร่รายงานสังคมและการเมือง รายงานสังคมและการเมือง ฉบับที่ 1 สรุปสาระสำคัญดังนี้

นโยบายทวงคืนผืนป่าของเผด็จการทหาร คสช. : ความไม่เท่าเทียมโดยอำนาจบดบังการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

"พฤติกรรมอำนาจนิยมของทหารในระบอบราชการมีการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติต่อคนรวยและคนจนแตกต่างกันในระดับวิกฤติรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในระดับวิกฤติรุนแรงตามไปด้วย"

ฟื้นฟูประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเกิดใหม่

"ดังจะเห็นได้จากปัญญาชนและนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งหลายที่เคยเป็นฝ่ายก้าวหน้าต่อสู้กับเผด็จการในวัยหนุ่มสาวแต่พอแก่ตัวลงกลับเลือกยืนอยู่ฝ่ายอนุรักษ์ฯด้วยการสนับสนุนรัฐประหารและอำนาจนิยมของทหารแทน หากไม่ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแม้จะวัยร่วงโรยเพียงใดก็ตามวัยที่สูงอายุขึ้นมักจะกลายเป็นอนุรักษ์ฯในบั้นปลายชีวิต.

 


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?