NGOsอีสานรายงานสภาพสังคมการเมือง ซัด'เอ็นจีโอชรา'แก่ตัวแล้วหนุนรัฐประหาร


   

16 ก.ค.62-  สถาบันสังคมและการเมือง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาองค์กรเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน เผยแพร่รายงานสังคมและการเมือง รายงานสังคมและการเมือง ฉบับที่ 1 สรุปสาระสำคัญดังนี้

นโยบายทวงคืนผืนป่าของเผด็จการทหาร คสช. : ความไม่เท่าเทียมโดยอำนาจบดบังการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

"พฤติกรรมอำนาจนิยมของทหารในระบอบราชการมีการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติต่อคนรวยและคนจนแตกต่างกันในระดับวิกฤติรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในระดับวิกฤติรุนแรงตามไปด้วย"

ฟื้นฟูประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเกิดใหม่

"ดังจะเห็นได้จากปัญญาชนและนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งหลายที่เคยเป็นฝ่ายก้าวหน้าต่อสู้กับเผด็จการในวัยหนุ่มสาวแต่พอแก่ตัวลงกลับเลือกยืนอยู่ฝ่ายอนุรักษ์ฯด้วยการสนับสนุนรัฐประหารและอำนาจนิยมของทหารแทน หากไม่ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแม้จะวัยร่วงโรยเพียงใดก็ตามวัยที่สูงอายุขึ้นมักจะกลายเป็นอนุรักษ์ฯในบั้นปลายชีวิต.

 


เห็นแล้วตาร้อน! วานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ป.ป.ช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย

ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"