NGOsอีสานรายงานสภาพสังคมการเมือง ซัด'เอ็นจีโอชรา'แก่ตัวแล้วหนุนรัฐประหาร


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ค.62-  สถาบันสังคมและการเมือง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาองค์กรเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน เผยแพร่รายงานสังคมและการเมือง รายงานสังคมและการเมือง ฉบับที่ 1 สรุปสาระสำคัญดังนี้

นโยบายทวงคืนผืนป่าของเผด็จการทหาร คสช. : ความไม่เท่าเทียมโดยอำนาจบดบังการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

"พฤติกรรมอำนาจนิยมของทหารในระบอบราชการมีการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติต่อคนรวยและคนจนแตกต่างกันในระดับวิกฤติรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในระดับวิกฤติรุนแรงตามไปด้วย"

ฟื้นฟูประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเกิดใหม่

"ดังจะเห็นได้จากปัญญาชนและนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งหลายที่เคยเป็นฝ่ายก้าวหน้าต่อสู้กับเผด็จการในวัยหนุ่มสาวแต่พอแก่ตัวลงกลับเลือกยืนอยู่ฝ่ายอนุรักษ์ฯด้วยการสนับสนุนรัฐประหารและอำนาจนิยมของทหารแทน หากไม่ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแม้จะวัยร่วงโรยเพียงใดก็ตามวัยที่สูงอายุขึ้นมักจะกลายเป็นอนุรักษ์ฯในบั้นปลายชีวิต.

 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'