คนไทยดื่มเก่ง! ดันยอดภาษีสุราโตพรวด 70%


   

17 ก.ค. 2562 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ในรอบ9 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.2561- มิ.ย. 2562) เก็บได้ 4.43 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว จำนวน 2.4 หมื่นล้านบาท หรือ 5.74% เป็นผลการเพิ่มขึ้นของภาษีรถยนต์ที่ขยายตัว 18% ภาษีเบียร์ 12% สุรา 70% แต่ภาษียาสูบลดลง 3% ผลจากการเพิ่มอัตราภาษีทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ชะลอการซื้อแสตมป์บุหรี่ เพื่อขายของที่ค้างเก่าให้หมดเสียก่อน

นอกจากภาษีน้ำมันก็เก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 1% ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่คาด โดยตอนนี้ที่มาตรการนี้กรมสรรพสามิตคาดว่าภาษีน้ำมันจะขยายตัวลดลง 7-8%

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเป้าหมายงบประมาณการเก็บภาษี 9 เดือนแรกต่ำกว่าเป้าหมาย 2 หมื่นล้านบาท หรือ 5.28% โดยเป้าหมายงบประมาณกำหนดไว้ 6.22 แสนล้านบาท แต่หากเทียบกับเป้าที่กระทรวงการคลังปรับให้เหลือ 5.84 แสนล้านบาท การเก็บภาษี 9 เดือนถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'