กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้าโลก


   

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวภาพยนตร์  The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ร่วมกับ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกสอดคล้องกับ กฟน. ในฐานะหน่วยงานต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย ที่ได้ร่วมสร้างความก้าวหน้างานด้านไฟฟ้าให้รุ่งเรืองเกิดประโยชน์กับประชาชนในประเทศไทยถึงปัจจุบัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ของ กฟน. ณ  โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรที่เป็นต้นกำเนิดไฟฟ้าไทยสร้างความก้าวหน้าด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีความยินดีที่ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ นำภาพยนตร์เรื่อง  The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ มาฉายในประเทศไทย ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวได้นำเสนอประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ โดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับ กฟน. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานประวัติศาสตร์แห่งไฟฟ้าไทย ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ กฟน. จะครบรอบ 61 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 62 ด้วยความมั่นคง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร  ด้วยไฟฟ้ามีความสำคัญก่อเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กฟน. จึงพร้อมดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กฟน. จึงดำเนินการโครงการ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง”

โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด

 

โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กฟน. ในฐานะองค์กรแห่งประวัติศาสตร์การกำเนิดไฟฟ้าไทย ได้ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต