คลินิกรักษาฟรี รำลึกสมเด็จย่า


   


    หมอใจบุญแห่งบุรีรัมย์เปิดคลินิกรักษาฟรีผู้ป่วย เผยปฏิบัติมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 หนึ่งปีมี 2 หน คือคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. คณะแพทย์ พยาบาลและจิตอาสา ร่วมแรงแข็งขัน ตั้งปณิธานจะทำต่อไปจนกว่าสิ้นลมเพื่อสนองคุณแผ่นดินและราชวงศ์
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ คลินิก “สนธยาการแพทย์” ของ นพ.สนธยา วัฒนโกศล เลขที่ 21 ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อดีตแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่รู้จักกันในนาม “หมอใจบุญ” ได้ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” เพื่อร่วมกันทำความดี เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  
    โดยปีนี้ได้เปิดบริการตรวจรักษาฟรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ครั้งที่ 30 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และผู้ยากไร้ มาเข้าคิวเพื่อรอรับการตรวจรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก ส่วนมากเป็นชาวบ้าน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหนัก       
    นอกจากนั้นยังมีผู้มีจิตศรัทธาจาก จ.สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ, นครราชสีมา และห้างร้านต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ รวมถึงคนไทยในประเทศเยอรมนี, นอร์เวย์ และออสเตรเลีย มาร่วมเปิดโรงทานกว่า 40 โรง นำอาหารคาว หวาน น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่มารับบริการตรวจรักษาโรคฟรีในครั้งนี้ด้วย รวมถึงยังให้บริการตัดผมชาย-หญิงฟรี และบริการนวดแผนโบราณ เพนต์เล็บฟรีอีกด้วย 
    นพ.สนธยา วัฒนโกศล อดีตเป็นแพทย์ รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ ได้ลาออกมาเปิดคลินิกนานกว่า 10 ปีแล้วหลังจากที่สมเด็จย่าสวรรคตเมื่อปี 2539 และได้เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย มีฐานะยากจน ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า และวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวและเพื่อนแพทย์-พยาบาล รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
    นพ.สนธยาเปิดเผยว่า จนถึงปัจจุบันมีประชาชนผู้ยากไร้มารับบริการตรวจรักษาแล้ว 22,565 คน ทั้งยังได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนไปตลอดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะหมดลมหายใจ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยหวังว่าการทำความดีในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้คนไทยทั้งประเทศได้หันมาร่วมกันทำความดี เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์. 


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์