รู้ยัง!อัยการเปิดตัว 'แอพ' ติดตามข้อมูลคดีผ่านมือถือได้


   

19 ก.ค.62 - ที่ห้องประชุม 203 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน AGO -Tracking สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีให้สามารถเรียกดูข้อมูล รายละเอียด สถานะของการดำเนินคดี กำหนดการนัดหมายของคดี รวมถึงได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินคดีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด กล่าวเปิดงานว่า ตามที่รัฐธรรมนูญสร้างกลไกการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม พึงจัดระบบบริหารงานยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำนักงานอัยการสูงสุดจึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้เต็มรูปแบบช่วงต้นปี 2562 ในการใช้สารบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ขณะนี้กำลังพัฒนาเชื่อมโยงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และพัฒนาระบบ AGO -Tracking เพื่อประโยชน์ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคดี เรียกดูสถานะความคืบหน้าของคดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลและแผนปฏิรูปประเทศ

สำหรับการทำงานของแอพ AGO -Tracking มีดังนี้ 1.ประเมินคุณภาพของการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุด และประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 2.ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 3.ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของสำนักงานอัยการต่างๆ ทั่วประเทศ และสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบ GPS เพื่อกำหนดเส้นทางไปยังสำนักงานอัยการต่างๆ 4.ติดตามความคืบหน้าของคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 5.กรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องออนไลน์ได้ เช่น แบบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว แบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหา และแบบคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวฟ้องศาล 6.สามารถทราบวัน เวลา สถานที่การนัดหมายต่างๆ ของคดี (ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดี และไม่ได้ลงทะเบียน จะสามารถใช้งานได้เฉพาะข้อ 1 - 3)

ต่อมา นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอัยการสูงสุด และนายรัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ สำนักงานอัยการสูงสุด ยังได้กล่าวถึงเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดรูปโฉมใหม่ ว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถบูรณาการข้อมูลและบริการต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุดให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นผ่านทาง http://www.ago.go.th


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"