อย่าไร้สาระ!'หมอระวี'แนะฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล 3 ป.แบบ 3ต.


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ค.62- น.พ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวทางของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายนโยบายรัฐบาล 3 วัน จากเดิมที่กำหนดไว้ 25-26 ก.ค. และสามารถขยายออกไปได้ถึงวันที่ 27 ก.ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งส.ส.ฝ่ายค้าน รัฐบาล รวมถึงส.ว.ได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่ เพราะการแถลงนโยบายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก่อนที่ฝ่ายบริหารจะเข้าทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ รัฐบาลจึงควรเปิดกว้างรับฟังตัวแทนปวงชนชาวไทยตามระบบกลไกของรัฐสภา จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่

น.พ.ระวี กล่าวอีกว่า หวังว่าทุกฝ่ายจะใช้กลไกรัฐสภาอย่างสร้างสรรค์ ไม่แบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เพราะ ส.ส.ถือเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย หากทุกคนทำหน้าที่โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง เราจะได้เห็นภาพส.ส.ทำงานแบบไม่มีฝ่าย ซึ่งจะช่วยกู้วิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองกลับคืนมาด้วย โดยขอเสนอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในลักษณะ 3 ต.คือ ต.ตัดอภิปรายเฉพาะประเด็นสำคัญแบบกระชับตัดรายละเอียดแบบน้ำท่วมทุ่งออกไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ต.ตัวที่สอง คือ "ต่อเติม" ในประเด็นที่เห็นว่านโยบายรัฐบาลยังไม่ครบถ้วน เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้มีการปรับปรุงให้ครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น และ ต.ตัวที่สามคือ "ติดตาม" ชี้ให้ประชาชนเห็นถึงพันธะสัญญาที่เคยหาเสียงไว้และรัฐบาลควรนำมาบรรจุไว้ผ่านการแถลงนโยบาย มีประเด็นใดที่มีกรอบเวลาต้องเร่งรัด วางภาพให้ชัดว่าคนไทยต้องร่วมกันติดตามเรี่องใด เพื่อถ่วงดุลตรวจสอบเร่งรัดให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานตามที่แถลงนโยบายไว้

"ผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านมีการแบ่งกลุ่มเตรียมอภิปรายทั้ง 3 ป. รัฐมนตรีที่มีคดีค้าง รัฐมนตรีที่เป็นผู้ต้องหาคดีบกฏ รวมถึงรัฐมนตรีที่ถือหุ้นสื่อ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถอภิปรายได้ในกรอบของคุณสมบัติความเหมาะสมของรัฐมนตรีที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงต่าง ๆ แต่อย่าให้เกินเลยไปจนเป็นการหาเรื่อง หรือใช้วาจาเสียดสี ยั่วยุ เพราะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ มีแต่จะทำให้บรรยากาศของสภาไม่ราบรื่นจนนำไปสู่ความเบื่อหน่ายของประชาชน ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ควรพิทักษ์รัฐมนตรีแบบสมเหตุสมผล อย่าประท้วงแบบไร้สาระ ถ้าทำได้การแถลงนโยบายครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการฟื้นศรัทธาประชาชนที่มีต่อนักการเมือง" น.พ.ระวี กล่าว.


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'