สมาคมฟ้าสีรุ้งร้องอนค.ช่วย'ครูบอล'ปมเหยียดเพศ


   

24 ก.ค. 62 – ที่ทำการรัฐสภาฯ ชั่วคราว สำนักงานใหญ่ทีโอที ย่านแจ้งวัฒนะ นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เพื่อขอตรวจสอบสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนของข้าราชการครูที่มีอัตลักษณ์เป็นบุคคลข้ามเพศและการออกหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/1734  เรื่องขอหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครูที่ระบุว่า การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ความเท่าเทียมระหว่างเพศของข้าราชการครู เป็นการใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายกิตตินันท์ กล่าวว่า จากกรณีนายอุกฤษฏ์ จัดสนาม หรือครูบอล ครูข้ามเพศที่จ.บุรีรัมย์ ถูกทางโรงเรียนออกเอกสารที่มีข้อความตักเตือนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ รวมทั้งให้ลงนามรับทราบจนนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานที่พบว่าครูผู้ช่วยคนดังกล่าว ถูกประเมินด้วยคะแนนต่ำในทุกตัวชี้วัด มีเพียงคะแนนสูงในเรื่องการสอน ทั้งนี้จึงกังวลว่าจากการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวถูกออกจากทางราชการ ประกอบกับทางผู้บริหารของโรงเรียนได้อ้างหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อหารือในประเด็นเรื่องครูข้ามเพศที่ยึดตามระเบียบการแต่งกายข้าราชการพลเรือน ระเบียบและกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อซักถาม ซึ่งพบว่ามีความย้อนแย้งกันเอง แต่สุดท้ายก็สรุปว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
 
“ที่ผ่านมา สมาคมฟ้าสีรุ้งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รวบรวมทั้งเอกสารและพยานหลักฐาน จนเชื่อได้ว่าครูบอลเผชิญเหตุการณ์ที่้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศ จึงขอให้พรรคอนค.รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป” นายกิตตินันท์ ระบุ.


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน