ฝ่ายค้านชำแหละ'ครม.หน้าเดิม'นำประเทศสู่ความมืดมนและหายนะในที่สุด!


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.45 น. ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 ซึ่งนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะว่าที่ผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายว่า ภายใต้โลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายจากสงครามการค้า การรับมือกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาความถดถอย และอุปสรรคในการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัญหานักท่องเที่ยวที่ลดกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งสภาพของรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำ เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ 

อย่างไรก็ตามตนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถนำนโยบายที่นำเสนอในวันนี้แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศได้ โดยวิเคราะห์จากความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งหลายส่วนโดยเฉพาะในส่วนสำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี รมต.ด้านเศรษฐกิจ รมต.ฝ่ายความมั่นคง ล้วนเป็นแกนนำสำคัญของรัฐบาลชุดนี้

“คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถของรัฐมนตรี เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เข้มข้น รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมอย่างร้ายแรง แต่พบว่ามีรัฐมนตรีหลายคนมีคดีติดตัวอยู่ บางคนมีคดียาเสพติด แต่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ก็ออกมาแก้ต่างว่าความผิดที่เกิดขึ้นเกิดที่ต่างประเทศ” นายสมพงษ์ กล่าว

ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ เรื่องความเชื่อมั่น และความชอบธรรมในการบริหารประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการติดตามการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ ตนมั่นใจว่าประชาชนทั้งไทย และต่างชาติ ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อย และไม่เชื่อมั่นว่าภายใต้นายกฯคนเดิม หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิม ครม.หน้าเดิมๆจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ประเทศได้ 

"การที่รัฐบาลชุดใหม่ยืนยันจะใช้บุคลากร และมาตรการเดิมๆที่ล้มเหลวมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีแต่จะนำประเทศไปสู่ความมืดมน และหายนะในที่สุด"

ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ  กล่าวต่อว่า ตนไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีศักยภาพเพียงพอในการนำเอานโยบายที่กำลังจะประกาศใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน ประกอบด้วย 3 ความไม่ชอบธรรม ได้แก่ 1.การเข้าสู่อำนาจที่ขาดความชอบธรรม ใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นโดยพวกพ้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสืบทอดอำนาจของตัวเอง ถือเป็นการโกงอำนาจประชาชน 

2.คณะรัฐมนตรีขาดความชอบธรรม และไม่มีคุณสมบัติที่จะบริหารประเทศ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ3.ตัวนายกฯก็ขาดความชอบธรรมในการที่จะเข้ามาผลักดันนโยบาย เพราะมีปัญหาด้านคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง 

นอกจากนี้ ยังล้มเหลวในการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประเทศเกือบเข้าสู่สภาวะล้มละลาย การเมินเฉยต่อการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และบิดเบือนกลไกกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง โกหกประชาชนและนานาชาติเรื่องการปฏิรูปการเมือง และการนำพาประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศ ได้มาแต่เพียงประชาธิปไตยจอมปลอมหรือเผด็จการครึ่งใบ และการใช้เงินภาษีประชาชนไปกับกองทัพ 

"ทั้งหมดนี้ทำให้ผมมั่นใจว่านายกฯ และคณะ ได้ทำให้ประเทศเสียหายอย่างใหญ่หลวง และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผมไม่เชื่อว่านายกฯจะทำให้นโยบายเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้"ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ   ระบุ