ปิดฉากอภิปรายนโยบายยาวเหยียด 34 ชั่วโมง 'บิ๊กตู่'ขอบคุณสมาชิกรัฐสภา-ขอโทษอะไรที่พูดไม่เหมาะสม


เพิ่มเพื่อน    

27 ก.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 03.20 น.  ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสแรกที่ได้ทำความคุ้นเคย ทำความรู้จักกับสมาชิกรัฐสภา บางทีอาจจะไม่ชอบกันเกลียดกัน อาจจะยังไม่รู้จิตใจกัน สิ่งสำคัญคือเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน อะไรที่พูดไม่เหมาะสมตนขอโทษ เราอาจจะปรับตัวเข้าหากันเล็กน้อย จากนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไป 

ส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน หลายคนอาจมองว่าเป็นนโยบายที่เลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ แต่ยืนยันว่าตนมีสติปัญญาคิดมาแล้วว่าจะทำงานกันอย่างไร นี่คือกรอบนโยบายกว้างๆ เป็นการเขียนไว้เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ 

"ใครจะพูดอะไรต้องเรียนรู้การบริหารราชการแผ่นดิน ต้องรู้ระเบียบกฎหมาย ส่วนเรื่องงบประมาณในการทำนโยบายต่างๆนั้น ก็มาจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินกู้ ซึ่งแนวทางรัฐบาลจะลงทุน 1 ใน 3 เท่านั้น เอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยง ส่วนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวก ซึ่งไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะไปกำหนดวงเงินงบประมาณตรงนี้เพื่อทำแผนนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ"

นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ  และสมาชิกรัฐสภา ที่อภิปรายให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ความเห็นและข้อแนะต่างๆจะนำไปแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกด้าน และจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติมขับเคลื่อนโยบายต่อไป ขั้นตอนต่อจากนี้เดือน ส.ค. รัฐบาลจะประชุมชี้แจงส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยรัฐบาลจะกำหนดกรอบเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม 

"ขอให้ความมั่นใจต่อสมาชิกรัฐสภา และประชาชน ว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของผมจะมุ่งมั่นทำหน้าให้ดีที่สุดตามที่ได้ให้สัญญาไว้ ว่าจะทำเพื่อประชาชนทั้งประเทศ โดยคำนึงหลักนิติรัฐ นิติธรรม สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส รักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อนำประเทศไทยดำเนินไปอย่างมั่นคงในศตวรรษที่ 21"

จากนั้น นายชวน ได้กล่าวก่อนปิดการประชุมว่าการประชุมตั้งแต่วันที่ 25 – 26 จนย่างเข้าวันที่27 ก.ค. ก็เห็นใจสมาชิกที่ไม่ได้อภิปรายตนถึงบอกว่าต้องควบคุมเวลากันให้ดี หากเพื่อนคนแรกๆอภิปรายมากคนท้ายก็จะไม่ได้อภิปราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกฯ คณะรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา ที่ให้ความร่วมมือ และได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 03.33 น. 

ทั้งนี้ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 25 – 27 ก.ค.ใช้เวลาทั้งหมด 34 ชั่วโมง.
 


นี่น่ะเรอะ "รุ่นใหม่" ของธนาธร? ที่ใช้ออกหน้า "เปิดประตูบานแรก" ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ประกาศวันก่อนน่ะ สถุล "ต่ำสัตว์" อย่างนี้ มันจะไหวหรือ?

ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'