ค้านหวย12นักษัตรสะท้อนรบ.ถังแตก


เพิ่มเพื่อน    


     "พี่ศรี" สอดคาน ขวางหวย 12 นักษัตร ประณามเป็นตราบาป สนช.ผ่านกฎหมายออกมามอมเมาประชาชนหนักข้อ สะท้อนรัฐบาลถังแตก ไม่รู้จะหารายได้ด้วยวิธีใด ชี้โอกาสถูกรางวัลมีไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ขู่ฟ้องศาลสั่งระงับ "ครูหยุย" โต้อุตส่าห์เพิ่มข้อความให้รับฟังเสียงประชาชน ถือเป็นบุญคุณด้วยซ้ำ กองสลากก็ปัดเร่งปั๊มเงิน อ้างปรับตัวให้ทันยุคสมัยแข่งประเทศอื่น
    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรื่องคัดค้านการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตร ที่ขัดรัฐธรรมนูญและเป็นการบ่อนทำลายศาสนา โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษาของคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่นๆ โดยเห็นชอบกับรูปแบบสลากรูปภาพ 12 นักษัตร หรือ picture 12 อ้างว่ามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับมาตรา 13 (7/1) แห่ง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2562 โดยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มีแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้ในการจำหน่ายนั้น
    การเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากและเพิ่มช่องทางการขายสลากดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมการมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงในอบายมุขที่ผิดศีลธรรมทางศาสนา ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้โดยผลของกฎหมาย ซึ่งเป็นตราบาปที่ สนช.ในอดีตได้จัดทำกฎหมายนี้ขึ้นมา โดยที่สลากกินแบ่งฯ รูปแบบเดิมก็เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมที่ถูกกฎหมายที่รัฐบาลควรจะควบคุมให้เข้มงวด โดยเฉพาะการขายให้แก่เด็ก เยาวชน มากกว่าที่จะส่งเสริมโดยการจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาล่อใจมอมเมาประชาชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเยี่ยงนี้
    "การที่รัฐบาลจะใช้ช่องทางหารายได้ด้วยวิธีการนี้ ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มถังแตก หมดปัญญาที่จะหารายได้เข้ารัฐด้วยวิธีการอื่น ซึ่งรัฐบาลที่ดีเขาต่างมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การหารายได้จากภายนอกประเทศ จากการค้าการขายและการท่องเที่ยวเป็นหลัก หาใช่ใช้วิธีการที่สิ้นไร้ไม้ตอกด้วยการมอมเมาหาเงินจากประชาชน โดยเฉพาะกับคนยากคนจนที่กลายเป็นผู้ที่นิยมการเล่นหวยอยู่ในขณะนี้" แถลงการณ์ระบุ
ศรีสุวรรณจี้หยุดซื้ออาวุธ
    นายศรีสุวรรณกล่าวว่า รัฐบาลควรหยุดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมากกว่าการหารายได้ด้วยวิธีการนี้เสีย เช่น หยุดการซื้อเรือดำน้ำ หยุดการซื้อรถถังสไตรเกอร์ หยุดการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ หยุดการขึ้นเงินเดือนให้ ส.ส. และ ส.ว. หยุดการรับเงินเดือนหลายทางของทหารบางคน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้บอกความจริงกับประชาชนว่าการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตรนี้ จะมีโอกาสถูกรางวัลทั้งตรงและสลับรวมได้เพียง 24 รูปแบบ จาก 20,736 รูปแบบ จากการคำนวณอัตราถูกรางวัลจะมีเพียงประมาณ 0.115% เท่านั้น และไม่ว่าผู้ซื้อจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ มูลค่ารางวัลก็ยังคงเป็น 10,000 บาทต่อรางวัลเสมอ
    เขากล่าวว่า การออกสลากเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนและสังคม ขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักศาสนา และเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา อันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.25 ม.31 ม.43 (1) ม.46 และ ม.67 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมอมเมาประชาชนของรัฐบาลด้วยการออกสลากใหม่ดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิตาม ม.43 (3) ประกอบ ม.50 (1) ในการคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของสำนักงานสลากฯ และรัฐบาลได้ รวมทั้งการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อระงับการใช้อำนาจดังกล่าวได้ด้วย
    ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.สลากกินเเบ่งรัฐบาล สนช. กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย คัดค้านการออกสลาก 12 นักษัตร ระบุเป็นการมอมเมา บ่อนทำลายศาสนา และขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นตราบาปของ สนช.ที่ทำกฎหมายนี้ ว่า ไม่ใช่อย่างที่นายศรีสุวรรณระบุ เพราะรายละเอียดจากเดิม ที่รัฐบาลส่งร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมา กรรมการกองสลากสามารถมีมติออกสลากรูปแบบใหม่ได้เลย แต่ทาง สนช.ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ว่าจะต้องรับฟังเสียงประชาชนที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาผลกระทบโดยรอบด้านทางสังคม และจากนั้นค่อยนำเรื่องเข้าสู่ ครม.พิจารณา ซึ่งหากเราไม่เติมข้อความเข้าไปจึงจะถือว่าแย่ แต่นี่เป็นผลงานของ สนช.ที่เขาต้องขอบคุณเราด้วยซ้ำที่ช่วยเติมข้อความและเงื่อนไขให้ว่าต้องวิเคาระห์ผลกระทบรอบด้านก่อนนำเข้า ครม. ยืนยันว่า สนช.ไม่เคยคิดว่าจะมอมเมาประชาชนแต่อย่างใด 
กองสลากปัดปั๊มเงินให้รัฐ
    ขณะที่นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกสลากภาพ 12 นักษัตร จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ไม่ได้เป็นการออกสลากเพื่อเน้นหารายได้ให้รัฐบาล และไม่สนใจว่ารายได้จากการขายสลากจะมีจำนวนเท่าใด จะเป็นกี่พันล้านบาท หรือกี่หมื่นล้านบาทก็ไม่ได้สนใจ แต่เป็นการทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฉบับใหม่ ได้ให้อำนาจสำนักงานสลากฯ ในการคิดและออกผลิตภัณฑ์เกมใหม่ๆ ได้
    เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกสลากภาพ 12 นักษัตร ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลจะถังแตก แต่เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สลากฉบับใหม่ ในมาตรา 7/1 ให้อำนาจสำนักงานสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คณะกรรมการสลากฯ จึงจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอให้ ครม.เห็นชอบ เนื่องจากรูปแบบการเล่นสลากในปัจจุบันเปลี่ยนไป และหากเทียบเคียงกับประเทศอื่นก็มีการออกสลากหลายรูปแบบ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันตามยุคตามสมัย
    "การที่ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ มีมติเห็นชอบในการออกสลากภาพ 12 นักษัตร เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่กระทำได้ เพราะตามคำสั่ง คสช.มีการระบุว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระก็ต่อเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทน อีกทั้งที่ประชุมกรรมการสลากฯ ก็เพียงเห็นชอบในหลักการเท่านั้น จะทำหรือไม่ก็ยังมีขั้นทางกฎหมาย ทั้งการประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็น ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบ" พ.ต.อ.บุญส่งกล่าว และว่า คงตอบไม่ได้ว่าสลาก 12 นักษัตรจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้ ส่วนกรณีนายศรีสุวรรณจะฟ้องศาลให้ระงับสลากภาพนั้น มองว่าประเด็นที่ขัดศาสนา ก็อาจจะหมายความว่า พ.ร.บ.สลากขัดศาสนาทั้งฉบับ รวมทั้งสลากกินแบ่งด้วย
เตือนหวยเถื่อน 12 นักษัตร
    ยังมีความเห็นจากหลายฝ่าย โดยนายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมการพนัน กล่าวว่า การออกสลากภาพ 12 นักษัตรจะแก้หวยใต้ดินไม่ได้แน่นอน เพราะแบบหนึ่งเป็นภาพ อีกแบบเป็นตัวเลข ทดแทนกันไม่ได้ รวมถึงที่บอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาพนันออนไลน์ และขายสลากเกินราคาก็ทำไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะนิสัยคนเล่นสลากออกไลน์ต้องการรู้ผลเร็วและเล่นบ่อยครั้ง ไม่น่าอยากซื้อสลากนักษัตรที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง ดังนั้นหากภาครัฐต้องการแก้ปัญหาหวยใต้ดินจริง ควรจะทำสลากเป็นตัวเลข 2 ตัว 3 ตัว หรือฟื้นหวยบนดินขึ้นมา จะช่วยดึงเงินจากนอกระบบขึ้นมาอยู่ในระบบได้มากกว่า 
    นายธนากร คมกฤส ผู้อำนวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า สลากภาพ 12 นักษัตรไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหวยใต้ดิน หรือขายสลากเกินราคาได้เลย และยังอาจเพิ่มการพนันรูปแบบใหม่มอมเมาสังคมขึ้นอีก เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ไม่ได้ลดการพิมพ์สลากใบหรือลอตเตอรี่ลง ยังพิมพ์งวดละ 100 ล้านใบเหมือนเดิม และถ้าเกมใหม่ออกมาจะทำให้คนไทยต้องหมดเงินไปกับการเล่นสลากมากขึ้น ดังนั้นหากภาครัฐต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจริง ควรลดการพิมพ์สลากใบลงเหลืองวดละ 50 ล้านใบ ให้เท่ากับจำนวนคนที่อายุเกิน 20 ปีที่มีสิทธิ์ซื้อได้ 
    "ยิ่งน่ากลัวถ้าเจ้ามือหวยใต้ดินปรับตัวลุกขึ้นมาทำสลากภาพ 12 นักษัตรแบบใต้ดินแข่งด้วย โดยทำให้เล่นง่ายกว่า รางวัลสูงกว่า มีระบบเงินเชื่อ กองสลากจะทำอย่างไร เพราะจะยิ่งทำให้ระบบการพนันใต้ดินเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมอีก หากต้องการปราบหวยใต้ดินจริง ควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่จับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จะใช้วิธีโจรจับโจรคงไม่ได้ เพราะยิ่งเพิ่มโจรในสังคมมากกว่าเดิม" นายธนากรกล่าว
    นายชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์ นายกสมาคมผู้ค้าสลากออนไลน์ไทยและสลากกินแบ่งไทย กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าการออกสลากภาพ 12 นักษัตรจะตอบโจทย์หรือแข่งกับหวยใต้ดินได้ เพราะหวยใต้ดินมีระบบที่จูงใจมากกว่า ทั้งเงินรางวัลที่สูง ซื้อได้ง่ายผ่านคนรู้จัก รวมถึงยังมีระบบเงินเชื่อ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง จึงไม่รู้ว่าถ้ามีสลาก 12 นักษัตรแล้วจะขายได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานสลากฯ ทำเกมใหม่ขึ้นมาจริง ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทน ผู้ค้ารายย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในการขายทุกๆ เกม อย่าปิดกั้นทำเองขายเองคนเดียว เพราะผู้ค้าส่วนใหญ่มีอาชีพขายสลากกันมานาน จึงอยากให้ช่วยดูแลด้วย
    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดสลากภาพ 12 นักษัตร เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน ที่ผ่านมาก็ไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เคยแต่ตกเป็นจำเลยคดีหวยบนดิน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เพียงทราบว่าผู้เกี่ยวข้องกำลังส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณา เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากกระทรวงการคลัง คิดผ่านกองสลาก จากนั้นจะเสนอรัฐมนตรีคลัง ก่อนเรื่องจะไปถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้วจึงนำเข้า ครม.พิจารณา.


วันนี้ นึกว่าคงไม่ไหว.... เพราะหัวหมุนติ้วแต่เช้า กะนอนคุยกับเพดานซักวัน แต่ฟังโขมงโฉงเฉงข่าวจากโทรทัศน์ ที่ว่า.... การที่พลเอกประยุทธ์ "แยกคนละทาง" กับพลเอกประวิตร ในการลงพื้นที่ เมื่อวาน (๒๒ ก.ย.)

"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!