มาแล้ว!ตำรวจศาลรุ่น 1 เริ่มงาน 6 ส.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

5 ส.ค.62 -  นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงการจัดตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือ Court Marshal (คอร์ทมาแชล) รุ่นที่ 1 ที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศาล และติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีหมายจับด้วย ว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 1 หรือ Court Marshal รวม 35 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 วัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน ซึ่งในการอบรมก็มีทั้งด้านวิชาการ และปฏิบัติ เช่น การใช้อาวุธปืน, การต่อต้านการก่อการร้าย, วิเคราะห์ข่าวกรอง, เทคนิคการสืบสวน, การวางแผนตรวจค้น, ยุทธวิธีการเข้าจับกุม, การอารักขาบุคคลสำคัญ เป็นต้น 

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า โดยเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 1 จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในช่วงแรกเนื่องจากอัตรากำลังยังมีไม่มาก จึงเน้นที่การเข้าไปวางระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรม ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล จะเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรการในการรักษาคุ้มครองความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรม, บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ และการติดตามจับกุมผู้ต้องหา/จำเลย ตามหมายศาลด้วย

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ระบุต่อว่า หากศาลยุติธรรมใด มีคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชน หรือมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องใช้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะจัดส่งกำลังพลเจ้าพนักงานตำรวจศาลออกไปช่วยดำเนินการทันที ในส่วนของการทำงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนอื่นก็จะวางระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมย์ของกฎหมายโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ดี การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำชับให้ใช้มาตรการเข้มอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นอีก ซึ่งอาจกระทบต่อความสะดวกของบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการศาล จึงขอความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนนั้น เป็นชายทั้งสิ้น 28 คน และหญิง 7 คน ซึ่งการให้มี Court Marshal เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในศาลยุติธรรม เกิดขึ้นหลังจาก พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562 ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 และมีผลยังคับใช้เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ก็ได้เปิดรับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่ง Court Narshal ชุดแรก ใน 2 ประเภท คือ 1.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  อายุไม่เกิน 45-50 ปี ต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก , พันตำรวจเอก หรือเทียบเท่า ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติงาน อายุไม่เกิน 35-40 ปี ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท, ร้อยตำรวจโท ทั้ง 2 ส่วน ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย เคยผ่านงานรักษาความปลอดภัย, ปราบปราม, สืบสวน, สอบสวน, การข่าว มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.ประเภททั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น) อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หรือจบโรงเรียนนายสิบตำรวจ, โรงเรียนนายสิบทหารบก, โรงเรียนจ่าอากาศ, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือเทียบเท่า เคยผ่านงานรักษาความปลอดภัย, ปราบปราม, สืบสวน, สอบสวน, การข่าว มาไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยครั้งแรกตั้งเป้ารับโอนกำลังพลใน 40 อัตรา แบ่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ 6 อัตรา, ระดับชำนาญการ 24 อัตรา และเจ้าหน้าที่ทั่วไป 10 อัตรา ตามที่ได้รับงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท.