ขายฝัน!เพื่อไทยกางโรดแมปชำเรารธน. สุดท้ายไม่รู้จะชวนส.ว.ร่วมแก้อย่างไรเพราะด่าไว้เยอะ


เพิ่มเพื่อน    

6 ส.ค.62-ที่พรรคเพื่อไทย นายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์ นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายวัฒนา กล่าวว่า ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะเป็นคนละส่วนกัน เนื่องจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภา พรรคเพื่อไทยจะเปิดเว็บไซต์ และใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ให้ประชาชนเข้ามาร่วมสนับสนุนกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ และรณรงค์ผ่านเวทีต่างๆทั่วประเทศ

นายโภคินกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมฝ่ายค้านในการพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้มีความเห็นว่าจะใช้รูปแบบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเข้ามาดำเนินการ สำหรับสัดส่วนของสสร.จะมีประมาณ 200 คน แบ่งไปตามจังหวัดต่างๆ โดยสัดส่วนของสมาชิกสสร.ต่อจำนวนประชากรนั้น ใช้รูปแบบด้วยการเอาจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นตัวตั้งและเอาตัวเลข 200 ไปหาร ซึ่งจะได้สัดส่วนของสสร.ต่อจำนวนประชากร 

เมื่อได้สสร.แล้วจะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 240 วัน ที่สำคัญในขั้นตอนของการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งคณะจำนวน 29 คน แบ่งเป็น สสร.15 คน ส่วนอีก 14 คนจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 5 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 5 คน และ ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 4 คน โดยภายหลังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบ

"ถ้าสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไป คือ การกลับไปหาประชาชนอีกทีเพื่อให้ประชาชนลงมติว่าจะเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าประชาชนให้ความเห็นชอบก็กราบบังคมทูลฯต่อไป" นายโภคิน กล่าว

นายโภคิน กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ควรดำเนินการออกแบบใหม่ทั้งฉบับ ไม่ใช่การแก้ไขเป็นรายมาตรา เพราะการแก้ไขเป็นรายมาตราเป็นไปได้ยาก อีกทั้งการแก้ไขประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็อาจจะต้องไม่สอดคล้องกันทั้งหมด ซี่งแนวทางนี้พรรคเพื่อไทยจะเสนอต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป คุณสมบัติเบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายคุณสมบัติและลักษณะต้องของผู้สมัครส.ส. แต่เราจะห้ามผู้ที่เคยยกร่างรัฐธรรมนูญและแม่น้ำ 5 สาย ที่ยังพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง 5 ปีเข้ามาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ประชาชนจะเป็นคนกำหนดชะตามกรรมของเขาเองตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญจนกระทั่งการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาในสมัยประชุมรัฐสภานี้ใช่หรือไม่ นายโภคิน กล่าวว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมาจาก 3 ทาง ได้แก่ 1.คณะรัฐมนตรี 2.สมาชิกรัฐสภา และ 3.ประชาชนเข้าชื่อจำนวน 5 หมื่นคน ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีสิทธิยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามสมาชิกรัฐสภา

ถามว่า ในเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 จำเป็นต้องใช้เสียงสว.ในการให้ความเห็นชอบด้วย พรรคเพื่อไทยจะมีวิธีการให้สว.เห็นด้วยอย่างไร นายโภคิน กล่าวว่า ตรงนี้ไปว่ากันอีกครั้งหนึ่ง เพราะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำ คือ การจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐสภาได้พิจารณาอย่างไร อย่างไรก็ตาม จะมีความเป็นไปได้ที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมรัฐสภานี้หรือไม่นั้นพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยหากพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่ามีความเหมาะสมก็สามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมนี้ได้ทันทีต่อไป.


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'