งานแฟร์สินค้าเพื่อสุขภาพ ตัวช่วยดูแลวัยเก๋ายุคเอจจิ้งโซไซตี้


เพิ่มเพื่อน    

(อากาศกระป๋องสำหรับพกพาที่เหมาะกับผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคหอบหืด เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการช่วยหายใจ และผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายสดชื่น)

    นับเป็นครั้งแรกสำหรับความร่วมของ สสว.ที่จับมือบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) อสมท เจโทร และภาคธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดงาน “CARE EXPO Thailand 2019: International Exhibition for Quality Senior Lifestyle” โดยชูแนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย รับสังคมสูงวัย ภายในงานได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระหว่าง 29 ส.ค.-1 ก.ย.2562 ณ ไบเทค บางนา

(สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล)

    “สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ สสว.ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “CARE EXPO Thailand 2019: International Exhibition for Quality Senior Lifestyle” โดยชูแนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ และการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน 
เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งการบริการพื้นฐานที่ดูแลด้านสุขภาพ ไปสู่การบริหารที่ครบวงจร การสร้างมาตรฐานของบุคลากรและการมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การคาดการณ์มูลค่าตลาดและอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อผู้สูงอายุจะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 และสำหรับประเทศไทยมีการเติบโต 7-8% ซึ่งในปี 2561 จะมีมูลค่าการตลาดโดยรวม 1,000 ล้านบาท และในฐานะที่เราดูแลผู้ประกอบการ SME ภายในวันงานจริงก็มีการเปิดบูธฟรี 75 บูธ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ของเราให้เข้ามาร่วมแสดงสินค้าที่เน้นพัฒนาสินค้าเพื่อคนสูงวัย ซึ่งใช้ระบบไอทีและนวัตกรรมเด่นๆ เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสินค้าไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ภายในงานก็จะมีให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ตรงจากญี่ปุ่นเข้ามาเป็นวิทยากร ที่คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400-500 คน และประการสุดท้ายคือการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาเยี่ยมชมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุตลอดทั้ง 4 วัน ไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 ราย”

(ชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา)

    ขณะที่ “ชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “งาน “CARE EXPO Thailand 2019: International Exhibition for Quality Senior Lifestyle” โดยชูแนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ สสว. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งนำระบบเพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (DoCare Protect) ที่มีอุปกรณ์ loT sensors และ Care Center โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลวิชาชีพพร้อมเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการลิฟต์บ้าน บริษัท ซี.เอ็มคอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมเก้าอี้อาบน้ำ และบริษัท เอ็กซ์ตรีม จำกัด ผู้ให้บริการอุปกรณ์ครบวงจรเพื่อรองรับการใช้งานในโรงพยาบาล ร่วมด้วยสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”

(เขมทัตต์ พลเดช)

    ขณะที่ เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนการจัดงาน “CARE EXPO Thailand 2019” ในฐานะที่เราเป็นสื่อสารมวลชน ประกอบกับผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่สำคัญ เพราะเป็นตัวเชื่อมคำว่าครอบครัว เห็นได้จากเทศกาลสงกรานต์ พ่อแม่ก็มักจะพาลูกหลานไปหาไปไหว้ท่าน ซึ่งเป็นความผูกพันของครอบครัวในสังคมไทย ที่สำคัญทาง อสมท ของเรามีรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เราก็จะมีประชาสัมพันธ์ที่หน้าจอโทรทัศน์เกี่ยวกับงาน “CARE EXPO Thailand 2019” นี้ และเราก็มีคลื่นวิทยุจำนวน 2 คลื่น และ 4 สถานี ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานให้กับผู้สูงวัยและคนรักสุขภาพที่ฟังคลื่นวิทยุของเราได้รับทราบข้อมูลเช่นกัน ส่วนในวันจัดงานจริงก็จะมีเวทีกลาง โดยให้พิธีกร เช่น คุณกำพู และคุณรัชนี ไปร่วมสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุที่ไปร่วมงาน และสุดท้ายคือการเผยแพร่ข้อมูลการจัดงาน ตลอดจนสินค้าและบริการสำหรับคนสูงอายุลงในเว็บไซต์ของ อสมท อีกด้วยครับ”

(นพ.สุกรีย์ สมานไทย)

    ต่อกันที่ “นพ.สุกรีย์ สมานไทย” นายกสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (สสพ.) กล่าวว่า “การจัดงาน “CARE EXPO Thailand 2019” จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เกิดการร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นการรองรับความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานในการให้บริการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของสมาชิกและต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

(อุปกรณ์ดูแลติดตามความปลอดภัยของผู้สูงอายุขณะอยู่บ้านเพียงลำพัง “DoCare Protect” จากบริษัท “เอสซีจี”)

    ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่จัดแสดงในงานมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วย 1.Living Standards เกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาโครงการบ้านอัจฉริยะ การตกแต่งภายใน และแนวคิดการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการติดตาม 2.Food/Beverage&Clothing อาหาร/เครื่องดื่มและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งอาหารคลีน/อาหารออร์แกนิก 3.Medical Care & Support การดูแลและการสนับสนุนทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์การแพทย์แบบที่ใช้ได้ที่บ้าน 4.Finace & Investment การเงินและการลงทุนด้านการให้คำปรึกษาการบริหารสินทรัพย์ สินเชื่อและที่อยู่อาศัย ประกันชีวิต โปรแกมสำหรับคนวัยเกษียณ 5.Leisure การดูแลและการสนับสนุนกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม/รีสอร์ต บริการรถเช่า อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อมองหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน ให้สอดคล้องกับแผ่นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City และการสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของรัฐบาลอีกด้วย”

(นพ.ฆนัท ครุธกูล)

    ปิดท้ายที่ “นพ.ฆนัท ครุธกูล” นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย บอกว่า “จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อบ้านเราสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจจะไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย แต่นั่นหมายถึงการเติบโตทางด้านธุรกิจเช่นกัน จากสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงวัย เห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยมากขึ้น ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงวัยของเราเป็นวัยเก๋าที่แอคทีฟ มีสุขภาพที่ดีและสามารถทำงานได้ ที่สำคัญงาน “CARE EXPO Thailand 2019” นี้เป็นการนำเสนอสินค้าใหม่ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้กลุ่มคนสูงวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเดินเยี่ยมชมและใช้บริการสินค้าดังกล่าวได้ในชีวิตประจำวัน”. 


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"