ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯ


   


    "ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม "นายกฯ" นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล "พสกนิกร" ทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและญวน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงพระดำเนินไปจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์
    จากนั้นทรงพระดำเนินออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จฯ เข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 88 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ
    เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย
    ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังในช่วงบ่าย มีประชาชนสวมเสื้อสีฟ้ามารอเฝ้าฯ รับเสด็จกันจำนวนมาก ตั้งแต่ริมบาทวิถีถนนราชดำเนินในฝั่งศาลฎีกาตลอดถึงหน้าศาลหลักเมือง และฝั่งบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่ประตูมณีนพรัตน์ถึงประตูวิเศษไชยศรี ขณะเดียวกันภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมารอรับเสด็จและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
ลงนามถวายพระพร
    ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 07.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีพระราชาคณะ พร้อมด้วยองคมนตรี ประธานองค์กรอิสระ  หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ  พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร 488 รูปจากวัดใน กทม.รับบิณฑบาต ซึ่งสิ่งของและอาหารแห้งจะมอบให้สถานสงเคราะห์และวัดต่างๆ ต่อไป
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พล.อ.ประยุทธ์ได้แวะพูดคุยกับท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันพลังแห่งรัก ซึ่งตนเคยไปมาแล้วและมีความน่าสนใจ เพราะเป็นผ้าสมัยก่อนสมัยโบราณ ได้มีการรวบรวมมาทั้งของเราและของอาเซียน เพื่อให้รู้ว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงทำอะไรมาบ้าง 
    "ทุกคนจะได้ภูมิใจ ถ้าทุกคนไม่รู้ตรงนี้ ไม่รู้ความเป็นมา จะรักประเทศได้อย่างไร ไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเด็กนักเรียนสำคัญที่สุด ถ้าสนใจแต่เรื่องสมัยใหม่เกิดมาก็เจอแต่เรื่องแบบนี้  และอยากจะได้ดีกว่านี้ โดยที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรมาบ้าง ความเชื่อมโยงคือการพัฒนาประเทศ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
    จากนั้นเวลา 08.00 น. นายกฯ และภริยาเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และชุดเครื่องทรงพระอักษรถมทองประดับอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
    ช่วงค่ำเวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง
    ส่วนที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
    พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การทำงานของป่ารอยต่อขอฝากให้ทุกคนช่วยกันทำงาน เพื่อให้ป่ารอยต่อเป็นป่าดงดิบให้ได้ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีพระราชดำรัสกับตนเมื่อปี  2548 ซึ่งเราก็ทำมา 14 ปีแล้ว ขอฝากทุกคนให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อนุรักษ์พืชพรรณและอนุรักษ์ป่าไว้ด้วย ขอให้ช่วยกันอย่างกลมเกลียวสามัคคีตลอดไป
    ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.นำคณะข้าราชการตำรวจร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม รวมทั้งนำข้าราชการตำรวจร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    ด้านสำนักพระราชวัง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ และคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในศาลาสหทัยสมาคม 
    นอกจากนี้ สำนักพระราชวังยังได้จัดเต็นท์และโต๊ะ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง สำหรับบริการให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีฟ้าทยอยมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่อง
    น.ส.เพ็ญศรี นาคจำนงค์ อายุ 62 ปี บอกว่าเดินทางจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลทุกปี ด้วยรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีพระเมตตาช่วยพสกนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเอื้ออาทร ตนประทับใจพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ผืนป่าสร้างอาชีพและมีรายได้ ทรงเน้นย้ำไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่า แต่ทุกคนมีหน้าดูแลปกป้องป่า ถ้าไม่ช่วยกันจะมีแต่เขาหัวโล้น ทรงปลูกป่าในใจคน สนับสนุนให้ชาวบ้านทำแหล่งน้ำในท้องถิ่นห่างไกล ทั้งหมดนี้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
    นางพิจิกา เติมเลิศมนัสวงษ์ อายุ 38 ปี พร้อมด้วย ด.ญ.เพ็ญพิชชา เติมเลิศมนัสวงษ์ ลูกสาววัย 3  ขวบ และครอบครัวจากเขตบางปะกอก กล่าวพร้อมน้ำตารื้นว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยสำเร็จลุล่วง สิ่งที่ประทับใจที่สุดทรงเป็นสุดยอดแม่ ดูแลพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์มาโดยตลอด จึงยึดพระองค์เป็นแบบอย่างสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีของสังคมและรักเคารพสถาบันกษัตริย์ 
ทั่วประเทศทำกิจกรรม
    นายทรงพันธ์ ย้อมพันธ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 6 กล่าวว่า มีโอกาสเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลครั้งใด จะมาแสดงความจงรักภักดีตลอด ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนตัวเล็กๆ อย่างเราทำได้ ยิ่งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนการศึกษา ให้ได้เรียน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังให้จงรักภักดีต่อสถาบัน
    "ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนแฟชั่น ประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่องผ้าไทยอย่างมาก ทรงเป็นต้นแบบของการนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างนำสมัย ทำให้ผ้าไทยเป็นที่นิยม วัยรุ่นใช้ได้อย่างสวยเก๋ ทุกวันนี้ก็มีโอกาสได้นำเอาผ้าไทยโอท็อปของเชียงรายมาออกแบบบ้าง ต่อยอดสืบสานเรื่องผ้าไทย" นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 6 รายนี้ระบุ
    ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศมีพี่น้องประชาชนพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กันอย่างเนืองแน่น รวมทั้งยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะต่างๆ ตลอดจนทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
    "ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศต่างร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลช่วงเวลา 19.30 น. ตามสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน" รมว.มหาดไทยกล่าว
     โดยที่ จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล 
    ที่ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าฯ จันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 88 รูป รวมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยช่วงค่ำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
    ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 300 คน ทำความสะอาดพื้นบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง สวนสุรนารี และสวนอนุสรณ์สถานวีรกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนเมืองทอง และเก็บขยะโดยรอบบริเวณพื้นที่เพื่อความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งการขุดลอกคลอง เก็บผักตบชวา วัชพืช และจัดเก็บขยะเศษวัสดุต่างๆ ในคูระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้สองฝั่งริมถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช-สี่แยกเบญจมฯ ระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'