ทุบโต๊ะ!'น้าหงา'แก่เกินไป ไม่ควรขึ้นเวทีร้องเพลงกล่อมม็อบที่ฮ่องกง


   

13 ส.ค.62- น้าหงา สุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ โพสต์ ภาพการชุมนุมที่ฮ่องกง พร้อมระบุข้อความว่า ม็อบฮ่องกงเทียบเชิญมาว่าขาดเสียงเพลง คิดแล้วคิดอีกว่าเราแก่เกินที่จะไปหรือเปล่า?.

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา